« Tagasi

Suvine töökorraldus Lääne-Nigula valla lasteaedades

Lähtudes asjaolust, et suvekuudel on lasteaedade täituvus väike, on lasteaiad arvestades vanemate soove, oma senist teenuse kasutamise praktikat ning valla lasteaedade geograafilist paiknemist, omavahel kokku leppinud lasteaedade suvise töökorralduse 2023. aasta suvel. Osapoolte laiema kaasamise eesmärgil küsiti iga lasteaia sulgemise perioodi kohta ka vastava lasteasutuse hoolekogu arvamust ning arvamuse andmisel arvestati sellega.

Lasteaed

 Kollektiivpuhkuse periood 

 Lasteaed avatud alates 

Linnamäe Lasteaed

17.07 – 06.08.2023

7.08.2023

Taebla Lasteaed

26.06 – 16.07.2023

17.07.2023

Martna Lasteaed

26.06 – 16.07.2023

17.07.2023

Palivere Lasteaed Piibeleht

17.07 – 06.08.2023

7.08.2023

Risti Lasteaed

26.06 – 16.07.2023

17.07.2023

Kullamaa Lasteaed

17.07 – 06.08.2023

7.08.2023

Nõva Kool (lasteaed)

1.08 – 31.08.2023

1.09.2023

Noarootsi Kool (lasteaed)

1.07 – 31.07.2023

1.08.2023

 

Sel perioodil kui oma lasteaed on suviseks puhkuseperioodiks suletud, võib lapsevanem oma lapse viia teise Lääne-Nigula lasteaeda (palun anda sellekohane info lasteaia direktorile).