« Tagasi

Teliale kuuluva sidekaabli TZB 4X14X1.2 ,TZD 4X19X1.2 demonteerimine

Telia Eesti AS ja SIA Latglavenergo on sõlminud Lääne maakonnas Teliale kuuluva sidekaabli TZB 4X14X1.2 ,TZD 4X19X1.2 demonteerimise lepingu.

Lepingust tulenevalt on SIA Latglavenergo'l õigus nimetatud sidekaabel demonteerida ning kohustus teavitada kinnistute (44101:001:0640, 55201:002:0214, 44101:001:0755) omanikke tööde teostamisest ning võtta kõik vajalikud kooskõlastused demonteerimistööde teostamiseks kinnistuomanikelt ja teistelt puudutatud isikutelt. Lepinguga seotud küsimustes on Telia poolseks kontaktisikuks Margus Kantsik , ja SIA Latglavenergo poolseks kontaktisikuks-projektijuhiks Edgars Knutovs. Telia poolt aitavad Lääne maakonnas SIA Latglavenergo't vajadusel Telia poolt volitatud partneri Boftel Estonia OÜ järelevalve esindajad Lääne maakonnas: Vello Leega- 5051993 SIA Latglavenergo teavitab plaanitavast sidekaabli demonteerimisest. Töid teostatakse 27.07.2019 jõustunud lepingu nr ED1-1500-2019 alusel. Leping sõlmiti AS Telia Eesti, registrinumber 10234957, aadress Tallinn, Mustamäe 3, ja SIA Latglavenergo, registrinumber 40103736962, Läti Vabariik, Sigulda maakond, Allažu vald, Stārķu iela 2-16, vahel. Kinnistutel, mille territooriumil on Keskkonnaamet piirangud, alustatakse lammutustöödega alles pärast Keskkonnaamet loa saamist. Demonteerimiseks mõeldud sidekaabel asub sõiduteest 2 meetri kuni 10 meetri kaugusel. Demonteerimistöid põllukultuuridega

aladel tehakse alles pärast saagikoristust. Projektijuht SIA Latglavenergo Edgars Knutovs. tel. +37127771132, +37125903155.