« Tagasi

Teade

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Noarootsi Osavalla Valitsuse (registrikood 77000594, aadress Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, edaspidi taotleja) vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba) 28.07.2022 esitatud taotluse.

Keskkonnaluba taotletakse Hara sadama (Hara sadam, Hara küla / Harga, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, katastritunnus 52001:003:0083, registriosa nr 2290632, sadamaregistri kood EE HRA) faarvaatri süvendustööde teostamiseks mahus kuni 2510 m³. Süvenduspinnas paigutatakse muulile või maismaale (Supluskoha kinnistu, katastritunnus 52001:003:0079). 

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-120802, taotlus nr T-KL/1011710-2.