« Tagasi

2022 kaasava eelarve ettepanekud on avatud hääletamiseks 25.juunist!

2022 AASTA KAASAVA EELARVE ETTEPANEKUD ON HÄÄLETAMISEKS AVATUD 25. JUUNIST! (25.06.2022 kell 00:00-10.07.2022 kell 23:59)

Kaasav eelarve  annab vallaelanikele võimaluse osaleda valla eelarves ettenähtud rahasumma kasutusotsatarbe määramisel.

2022 aastal on kaasavaks eelarveks 80 000 eurot ja see jaguneb kõikide osavaldade vahel  võrdselt.

Igast osavallast hääletuse tulemusena võitjaks kuulutatud ettepanek saab vallaeelarvest rahastatud selles suuruses, mis ettepanekus oli. Kui võitjaks osutub ettepanek, mille kogumaksumus oli suurem kui 10 000, siis enne töö teostamist peab ettepaneku esitaja garanteerima puuduva summa, ehk peab olema leitud kaasfinantseering.

HÄÄLETAMINE

Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Lääne-Nigula vald. Hääletus toimub ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID vahendusel elektroonilises keskkonnas VOLIS.

HÄÄLETUSKESKKOND ON AVATUD AJAVAHEMIKUS 25.JUUNI 2022 kell 00:00 - 10.JUULI 2022 kell 23:59 VOLISES 

Hääletamine on salajane ja hääletada saab kuni kolme ettepaneku poolt.

Hääletuse tulemusena reastatakse iga osavalla ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

Ettepaneku elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.