« Tagasi

RMK rekonstrueerib Lepaaugu piirkonna parklaid ja sealseid lõkkekohti.

RMK rekonstrueerib Lepaaugu piirkonna parklaid ja sealseid lõkkekohti

 

Alates 11.07.2022 algab piirete paigaldus, esmalt Keiburanna teel Metskonna parkimisalade suunal ja sealt edasi jooksvalt Lepaaugu suunal, parkivaid isikuid teavitatakse eraldiseisvalt. Piirete ehituse vältel kasutatakse teavitustähist „Teepiirete ehitustööd" ja peatumis-parkimise keelu märke. Tööde lõpp 26.08.2022.

2022. aastal on planeeritud alustada Nõva looduskaitsealal asuvate RMK Lepaaugu lõkkekohtade rekonstrueerimise esimese etapiga. Selleks on RMK sõlminud hankelepingud parklate rekonstrueerimiseks Atemo OÜ-ga, tööde valmimise tähtaeg on septembris 2022 ja Lepaaugu lõkkekoha rekonstrueerimiseks Reibal JRK OÜ-ga, tööde valmimise tähtaeg on juunis 2023.

Tööd on alanud Lepaaugu piirkonna parklate rekonstrueerimisega, mille käigus laiendatakse ja korrastatakse parkimisvõimalusi Keiburanna ja Lepaaugu teel. Tööde käigus paigaldatakse ümbritseva maastiku kaitsemeetmena ka teepiirdeid ja liikluskorraldusmärke.

Lepaaugu lõkkekoha rekonstrueerimise esimese etapi käigus uuendatakse üks käimla ning rajatakse üks uus kahekohaline käimla. Lisaks uuendatakse viis lõkkekolu ja viis katusega laud-pinki. Uuendatakse kaks puude varjualust ning lisatakse kolm uut järveäärset pinki.

Rekonstrueerimistööde järgmistes etappides on kavandatud rekonstrueerida randa minevad laudteed ja Metskonna puhkekohas arendada ligipääsetavuse võimalusi, tagades ka ratastooli või lapsevankriga külastajale parem ligipääs rannale. Lepaaugu lõkkekoha juures on planeeritud lisavõimalused telkimiseks ja rajatakse ühisgrilliala.

Projekti järgmiste etappidega on planeeritud jätkata lähiaastatel vastavalt eelarvelistele võimalustele. Projektiga on võimalik tutvuda RMK kodulehel aadressil: Kõrgendatud avaliku huviga projektid | RMK