« Tagasi

Teade Oru piirkonna ettevõtjatele

Teade Oru piirkonna ettevõtjatele

Civitta Eesti AS kutsub Lääne-Nigula valla Oru piirkonna ettevõtjad 29. juunil kell 11:00 (kestvus maksimaalselt 1,5h) LAS majja aruteluseminarile.

Seminar toimub seoses projektiga „Läänemaa tööstusalade arengupidurid ning -eelised," mida viib läbi AS Civitta Eesti koostöös SA Läänemaaga. Projekti eesmärk on kaardistada Läänemaa võimalikud ettevõtlus- ja tööstusalad, mille tulemused lähevad Läänemaa arengustrateegiasse. Sellest tulenevalt on seminari eesmärk koguda kokku ettevõtjate ja inimestepoolsed ettepanekud sellest, kuidas edendada Läänemaa tööstus- ja tootmispiirkondi ning millele selle käigus täpsemalt keskenduda.

Läänemaa on kõrge tööstus- ja tootmisperspektiiviga piirkond. Oluliseks saab pidada Läänemaa soodsat geograafilist paiknemist – Tallinn on tunni kaugusel ning infrastruktuur on erinevates suundades arenenud. Lisaks on Läänemaal mõistlik tööjõu hinna ja kvaliteedi suhe ning hoitud ja turvaline elukeskkond soosib täiendavat piirkonna arengut.  Seetõttu on väga oluline, et piirkonna areng ja selleks astutavad sammud oleks erinevate osapooltega mitmekülgselt läbi arutatud.

Seminari viib läbi Civitta Eesti AS meeskond koostöös Lääne-Nigula valla esindajate ja kohalolijatega.

 Palun andke oma osalusest teada kadri-ann.lee@civitta.com hiljemalt 28. juuniks.