« Tagasi

2022 aasta kaasava eelarve ettepanekud

2022 AASTA KAASAVA EELARVE ETTEPANEKUD

Kaasav eelarve  annab vallaelanikele võimaluse osaleda valla eelarves ettenähtud rahasumma  kasutusotsatarbe määramisel.

2022 aastal on kaasavaks eelarveks 80 000 eurot ja see jaguneb kõikide osavaldade vahel  võrdselt.

Igast osavallast hääletuse tulemusena võitjaks kuulutatud ettepanek saab vallaeelarvest rahastatud selles suuruses, mis ettepanekus oli. Kui võitjaks osutub ettepanek, mille kogumaksumus oli suurem kui 10 000, siis enne töö teostamist peab ettepaneku esitaja garanteerima puuduva summa, ehk peab olema leitud kaasfinantseering.

Vallavalitsus tunnistas vastavaks ja suunas  hääletusele alljärgnevad ettepanekud:

Kullamaa osavald

Koluvere-Metskonna kergliiklustee, maksumus 9900 eurot;

Rajame Liivile kiigeplatsi, maksumus 9820 eurot;

Martna osavald

Mänguväljak Rõudesse, maksumus 16632 eurot;

Betoonist väikevormide paigaldus Martna osavalla avalikele aladele, maksumus 5196 eurot;

Discolfi pargi rajamine Martnasse, maksumus 5772 eurot;

Nõva osavald

 Laste võrkpüramiidi rajamine Peraküla külaplatsile, maksumus 4400 eurot;

 Nõva sadama valgustid, valvekaamerad ja üldine ohutus, maksumus 9999.96 eurot;

Palivere  osavald

Palivere põhikooli õuealale madalseiklusrada, maksumus 9960 eurot;

Palivere Kulista aasa grill-kuppel, maksumus 9933 eurot;

Salvina laudtee/ purde ehitus, maksumus 9595 eurot;

Oru osavald

Saagu valgus Jaluksesse, maksumus 2320 eurot;

Tsillimisala lastele Linnamäel, maksumus 9993.59 eurot;

Lauatennise lauad ja istepingid Oru kooli ja kortermajade vahelisele haljasalale, maksumus 5666.40 eurot;

Linnamäe lasteaia lastele paremate liikumisvõimaluste loomine, maksumus 6300 eurot;

Kirimäesaare supluskoha kaasajastamine, maksumus 7893.60 eurot;

Linnamäe keskuse mänguväljak, maksumus 9998 eurot;

Taebla osavald

Taebla pump-track rada Tammeparki, maksumus 9999.36 eurot

Taebla ja Nigula elukeskkond kaasaegsemaks- müügilett ja rattahoolduspunktid, maksumus 7854 eurot;

Nigula küla välijõusaal, makusmus 9703.92 eurot;

Risti osavald

Risti seiklusrajad, maksumus 9960 eurot;

Piirsalu rahvamaja 2.korruse III etapp, koridor koos kööginurgaga ehitustööd, maksumus 9999.60 eurot;

Noarootsi osavald

Kõlakoda Pürksi mõisa parki, maksumus 31171 eurot.

 

HÄÄLETAMINE

Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Lääne-Nigula vald.

Hääletus toimub ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID vahendusel elektroonilises keskkonnas VOLIS.

 

HÄÄLETUSKESKKOND ON AVATUD 25. JUUNI- 10. JUULI 2022

Hääletamine on salajane ja hääletada saab kuni kolme ettepaneku poolt.

Hääletuse tulemusena reastatakse iga osavalla ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

Ettepaneku elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.