« Tagasi

Muudatusettepanekud valla arengukava muutmiseks

Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 21. aprillil 2022. aastal Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 muutmise ning valla eelarvestrateegia 2023-2026 koostamise.

Kehtivad dokumendid on leitavad Riigi Teataja lehelt:

Samuti valla kodulehelt: https://www.laanenigula.ee/laane-nigula-valla-arengukava-2018-2026 

Kõigil huvilistel on võimalik esitada omapoolseid ettepanekuid valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks.

Muudatusettepanekud palun saata koos põhjendustega hiljemalt 31. maiks 2022. a:

Ettepanekute põhjal koostab vallavalitsus volikogule augustikuuks arengukava muutmise eelnõu.

Ootame Teie ettepanekuid ning küsimuste tekkimisel pöörduge palun valla arendusnõunik Maila Pardla poole (maila.pardla@laanenigula.ee).