« Tagasi

Lääne-Nigula Vallavalitsus alustab energiakulude kompenseerimiseks avalduste vastuvõtmist 10.01.2022

Riigihalduse ministri ettepanekul pikendas valitsus kuni keskmise sissetulekuga perede energiahindade kallinemise hüvitamise meedet. Kui esialgu oli viimaseks hüvitatavaks kuuks märts, siis nüüd saab kohalike omavalitsuste kaudu toetust küsida ka aprillikuu elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete eest. Kokku saab seega energiahindade kallinemiseks hüvitist kaheksa kuu eest.

Energiakulude hüvitamist saab taotleda elektri-, gaasi või kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks. Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb ühe inimese kohta alla 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Taotlejale hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab

  • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh),
  • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning
  • kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Täpsem info toetuse üksikasjade osas on leitav Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Palun kontrollige kalkulaatori abil, kas teie perekond on potentsiaalne toetuse saaja.

 

Taotlus on leitav siit 

Taotlejal on võimalus esitada taotlus koos vajalike lisadokumentidega digitaalselt allkirjastatuna edastades see oma elukoha piirkondlikule sotsiaaltöö spetsialistile. Taotlust on võimalik täita ka kohapeale tulles. Selleks palume Teil eelnevalt leppida kokku vastuvõtuaeg sotsiaaltöö spetsialistiga. Taotlus menetletakse 35 tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisest.

 

Risti ja Linnamäe piirkond sotsiaaltöö spetsialist Epp Nelis tel. 5341 6266; epp.nelis@laanenigula.ee

Taebla ja Palivere piirkond sotsiaaltöö spetsialist Maarika Maripuu  tel. 526 8113; maarika.maripuu@laanenigula.ee

Martna ja Kullamaa piirkond sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Tuuli Varik tel. 59194936; tuuli.varik@laanenigula.ee

Nõva ja Noarootsi piirkond sotsiaaltöö spetsialist Maire Koppelmaa tel. 518 7159; maire.koppelmaa@laanenigula.ee