« Tagasi

Enampakkumine Kirna Katlamaja

Avalik kirjalik enampakkumine 

Lääne-Nigula Vallavalitsus viib läbi avaliku kirjaliku enampakkumise Lääne-Nigula vallas, Kirna külas asuvale Katlamaja (KÜ 45201:001:0219) kinnistule. Katastriüksuse suurus on 2082m2, maa sihtotstarve tootmismaa. Maaüksusel asub 1977a ehitatud 136m2 suurune hoone (ehr kood 105007823). Pakkumise alghind 5000 eurot. 

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, eesti keeles, kinnises ümbrikus, millele on märgitud märksõna "Kirna Katlamaja" hiljemalt 23.08.2021 kell 13:00 Martna Osavallavalitsusse aadressil Martna, Lääne-Nigula vald, 90601 Läänemaa. Protseduurireeglid, fotod

Küsimuste korral pöörduda Martna osavallavanema kohusetäitja poole tööpäeviti kella 09.00-15.30 (tel 5307 6824, e-post kairi.seiton@laanenigula.ee).