« Tagasi

Valla arengukava muutmine ja eelarvestrateegia koostamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 28. juunil 2021. aastal Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 muutmise ning valla eelarvestrateegia 2022-2025 koostamise.

Kehtivad dokumendid on leitavad Riigi Teataja lehelt:

Samuti valla kodulehelt.

 

Kõigil huvilistel on võimalik esitada omapoolseid ettepanekuid valla arengukava muutmiseks.

Muudatusettepanekud palume  saata koos põhjendustega hiljemalt 31. juuliks 2021. a:

  • läbi valla kodulehe vormi (avaldused/ettepanek arengukava muutmiseks või täiendamiseks, logi sisse);
  • e-kirja teel (vv@laanenigula.ee);
  • paberkandjal postiga (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik 90801, Lääne-Nigula vald).

 

Ettepanekute põhjal koostab vallavalitsus volikogule augustikuuks arengukava muutmise eelnõu.

 

Ootame Teie ettepanekuid ning küsimuste tekkimisel pöörduge palun valla arendusnõunik Maila Pardla poole (maila.pardla@laanenigula.ee).