« Tagasi

Lääne-Nigula vald vabastas lapsevanemad alates 11. märtsist osaliselt lasteaia kohatasu maksmisest


Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu soovitas Vabariigi Valitsus alates 11. märtsist lapsi ilma vältimatu vajaduseta lasteaeda mitte tuua. Sellega seoses vaatas Lääne-Nigula vallavolikogu eelmisel nädalal üle lasteaia vanemapoolse osalustasu määruse ning andis vallavalitsusele loa sarnastes olukordades lapsevanemad lasteaia kohtasu maksmisest vabastada. Vallavalitsuse otsuse kohaselt ei küsita vanematelt kohatasu juba alates 11. märtsist, nende päevade eest mil laps lasteaias ei käi. Kohatasu mitteküsimine kajastub järgmise kuu lasteaia osalustasu arvel ning kehtib kuni vallavalitsuse poolt uue korralduse andmiseni.