« Tagasi

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine

Lääne-Nigula vallavolikogu algatas 17.10.2019. a otsusega nr 54 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Omavalitsuse eriplaneeringu koostamise eesmärk oli leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Nigula vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks.

Lääne-Nigula vallavolikogu lõpetas 21.01.2021. a otsusega nr 1 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. https://www.laanenigula.ee/tuuleeneriga-eriplaneering

 Planeeringumenetlus oli jõudnud asukoha eelvaliku ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise I etapi aruande koostamise etappi. Planeeringumenetluse käigus ilmnesid asjaolud, millest tulenevalt polnud tuuleenergeetika eriplaneeringu edasine menetlemine mõistlik ega võimalik, kuna selle menetluse jätkamisel poleks planeeringumenetluse eesmärkide saavutamine võimalik. Eriplaneeringuga planeeritava tuulepargi rajamise vastu ainsasse potentsiaalsesse asukohta olid ülekaalukad avalikud huvid, mistõttu puudus sobiv asukoht, mille osas detailset lahendust koostada. Tekkinud olukorras oli eriplaneeringu koostamise eesmärk muutunud ning eriplaneeringu menetluse jätkamine oleks vastuolus Lääne-Nigula Vallavolikogu kohustusega viia haldusmenetlus läbi eesmärgipäraselt, kiirelt ja efektiivselt, vältides üleliigseid kulutusi ja avalikkust eksitavat käitumist.