« Tagasi

2021. aastaks kogukonnateenuse toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 01.10.2020.

MITTETULUNDUSÜHENDUSTELE KOGUKONNATEENUSE TOETUSE TAOTLEMINE 2021 AASTAKS

Kogukonnateenuse toetuse  saamiseks sõlmivad vald ja mittetulundusühing koostööleppe, milles lepitakse kokku ühingu poolt kogukonna liikmete heaolu ja kogukonna arengule suunatud tegevused või on lepingu alusel ühingule varasemalt antud korraldada avalik teenus.

Toetust võib taotleda

  • kogukonna kasutuses olevate ruumide ülevalpidamiseks ja kogukonnale tegevuste korraldamiseks
  • koguduste poolt kogukonnale osutatavateks teenusteks (nt kalmistute hooldus, sotsiaalteenused jms)
  • vabatahtliku pääste- ja merepäästega tegelemiseks
  • muudel kokkulepitud juhtudel teenuste osutamiseks

Kogukonnateenuse rahastamisel arvestatakse taotleja senist tegevust, piirkonnas pakutavate teenuste põhjendatust, valla arengukava ja eelarvestrateegiat.

2021. aastaks kogukonnateenuse toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 01.10.2020.

Vormikohane taotlus esitada digitaalselt allkirjastatuna  Lääne- Nigula vallavalitsusele e- posti aadressile vv@laanenigula.ee

Toetuse kohta on info leitav valla kodulehelt: https://www.laanenigula.ee/toetused

Teavet kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse rahastamise kohta jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, tel 56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee