« Tagasi

Enampakkumisteade Kalmula kinnistu võõrandamiseks

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul Piirsalu külas asuva Kalmula kinnistu registriosa nr.15856650 (44101:001:0539, sihtotstarve Elamumaa, pindala 9827 m2) https://xgis.maaamet.ee/ky/44101:001:0539  alljärgnevatel tingimustel:

1. Vallavara alghind on 10 000 (kümme tuhat) eurot.

2. Enampakkumise osalemistasu on 50 eurot. Tagatisraha ei määrata.

3. Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;

4. Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale.

5. Ostjal ei tohi ostu-müügi lepingu sõlmimise hetkel olla Lääne-Nigula Vallavalitsuse ees võlgnevusi.

Pakkumine peab sisaldama:

1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;
2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
3) kinnitust, et pakkuja on varaga tutvunud ja ei esita lepingu sõlmimisel ja selle järgselt pretensioone või nõudeid;
4) dokumenti osavõtutasu tasumise kohta;
5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat;
7) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb Lääne-Nigula Vallavalitsusele esitada  pakkumine kinnises ümbrikus, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti nimetus ja asukoht.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.08.2020 kell 12.°°. Pakkumised esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald.

Täpsem info ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm (tel 51910518, e-post heikki.salm@laanenigula.ee).

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu 18.06.2020 otsus nr 21