« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. veebruarist 2020

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. veebruarist 2020

Alates 17.02.2020 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulik ei ole tiheasustusega piirkonnad.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2020, millele nad toetust taotlevad. Suvekodudele toetust taotleda ei saa.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2020. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond ja puuetega isikud.

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab  moodustama 33 % projekti kuludest.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused  leiab valla kodulehelt: https://www.laanenigula.ee/et/hajaasustuse-programm.

Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 17.02.2020.a ja esitamise viimane tähtpäev on 17.04.2020.a.

Dokumendid võta siit:


Lisainfo Lääne-Nigula vallas:

Olev Peetris
Teede- ja kommunaalnõunik
Telefon 4720304; mobiil 5049561
e-post olev.peetris@laanenigula.ee