« Tagasi

Enampakkumisteade Risti alevikus Lihula mnt 4 asuva Rahvamaja kinnistu võõrandamiseks

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Risti alevikus Lihula mnt 4 asuva Rahvamaja kinnistu, registriosa nr 2616332, katastritunnus 43601:001:0052, sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 1624 m², alljärgnevatel tingimustel:

 

-Vallavara alghind on 10 000 eurot.

-Ostja esitab lisaks hinnale oma visiooni hoone ja kinnistu edasise kasutamise kohta ja kohustub hoone lammutama või rekonstrueerima 3 aasta jooksul arvatest ostu-müügilepingu allkirjastamisest.

-Enampakkumise osalemistasu on 50 eurot. Tagatisraha ei määrata.

-Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja.

-Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale.

-Ostjal ei tohi ostu-müügi lepingu sõlmimise hetkel olla Lääne-Nigula Vallavalitsuse ees võlgnevusi. 

 Pakkumine peab sisaldama:

1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;
2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
3) kinnitust, et pakkuja on varaga tutvunud ja ei esita lepingu sõlmimisel ja selle järgselt pretensioone või nõudeid;
4) dokumenti osavõtutasu tasumise kohta;
5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat;
7) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb Lääne-Nigula Vallavalitsusele esitada  pakkumine kinnises ümbrikus, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti nimetus ja asukoht.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.03.2020 kell 12.°°. Pakkumised esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald.

Täpsem info ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm, tel 51910518, e-post heikki.salm@laanenigula.ee