« Tagasi

Lääne-Nigula valla elanike liikumine

2019. aasta detsembrikuus

  • sündis 8 last, suri 13 inimest
  • valla kodanikuks registreeris 51 inimest
  • valla elanike registrist lahkus 28 inimest
  • valla siseselt liikus 11 inimest

2019. aastal kokku sündis vallas 81 last ja suri 111 inimest.


01.01.2020 seisuga on valla elanike arv 7153 inimest (01.01.2019 seisuga 7195).

Elanike arvu külade lõikes vaata siit