« Tagasi

KOGUKONNATEENUSE TOETUS MITTETULUNDUSÜHENDUSTELE

Vallavolikogu võttis vastu kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetamise korra, milles ühe toetuse liigina on kogukonnateenuse toetus.

Kogukonnateenuse toetuse  saamiseks sõlmivad vald ja mittetulundusühing koostööleppe, milles lepitakse kokku ühingu poolt kogukonna liikmete heaolu ja kogukonna arengule suunatud tegevused või on lepingu alusel ühingule varasemalt antud korraldada avalik teenus.

Kogukonnateenuse rahastamisel arvestatakse taotleja senist tegevust, piirkonnas pakutavate teenuste põhjendatust, valla arengukava ja eelarvestrateegiat.

Kogukonnateenuse toetust on võimalik mittetulundusühendustel taotleda

  • kogukonna kasutuses olevate ruumide ülevalpidamiseks ja kogukonnale tegevuste korraldamiseks
  • koguduste poolt kogukonnale osutatavateks teenusteks (nt kalmistute hooldus, sotsiaalteenused jms)
  • vabatahtliku pääste- ja merepäästega tegelemiseks
  • muudel kokkulepitud juhtudel teenuste osutamiseks

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatuna  Lääne- Nigula vallavalitsusele e- posti aadressile vv@laanenigula.ee .

2020. aastaks kogukonnateenuse toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 01.01.2020!

Teavet kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse rahastamise kohta jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, tel 56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee