« Tagasi

Nõva osavallakogu koosolek

Järgmine Nõva osavallakogu koosolek toimub 11.septembril kell 15.00 koolimaja pikapäevarühma ruumis.

Päevakorras:

1. Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 läbi vaatamine;

2. Tuulepargi eriplaneeringu algatamise eelnõu

3. Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2020-2023.

4. Eelmises osavallakogus esitatud küsimuste vastused

5. Muu informatsioon