« Tagasi

NÕVA OSAVALLAKOGU KOOSOLEK 14.05.2019

Nõva Osavallakogu koosolek toimub 14.05.2019 teisipäeval algusega kell 15.00  Nõva koolimajas pikapäevarühma toas.

Päevakorras:

1.Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

2.Nõva sadamaga seotud kinnistute omandamine

3.Apteegi kinnistu ruumide MTÜ Nõva Pensionäride ühendus, üürile andmine

4.Muu Info