« Tagasi

Kogukonnateenuse toetuse taotlemine 2024.aastaks

Kogukonnateenuse toetus on mõeldud kodanikuühendustele kogukonna liikmete heaolu parendamiseks, kogukonna arengu toetamiseks ning vallaga kokkulepitud korras avaliku teenuse osutamiseks.

Kodanikuühendused saavad toetust taotleda:

  • kogukonna kasutuses olevate ruumide ülevalpidamiseks ja kogukonnale tegevuste korraldamiseks
  • kogukonnale osutatavateks teenusteks (nt kalmistute, külaplatside hooldus, sotsiaalteenused jms)  
  • vabatahtliku pääste- ja merepäästega tegelemiseks
  •  muude kokkulepitud teenuste osutamiseks

 

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna Lääne-Nigula vallavalitsusele e-posti aadressile: vv@laanenigula.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2023.a.

Info taotlemise kohta ja taotluste vormid on leitavad valla kodulehelt, valdkonna alt: kultuur, sport, vaba aeg

Teavet jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, varje.paaliste@laanenigula.ee, tel 56469191.