« Tagasi

Kohtumine KOV kriisijuhtimise nõustamise teemal Paliveres

12.septembril toimus Palivere Vabatahtlikus Päästekomandos Päästeameti Kriisibüroo eestvedamisel kohtumine teemal "KOV kriisijuhtimise nõustamine". Osalesid vallavanem Janno Randmaa, osavallavanemad ja ametnikud, kelle töövaldkonnad on seotud kriisijuhtimisega. Kohtumise peamine eesmärk oli värskendada teadmisi omavalitsuse kriisikomisjoni kohustustest. Kohtumisel käsitleti mitmeid olulisi teemasid sh:

Kriisijuhtimise ruum ja rollid: arutati, kus asub toimepidev kriisijuhtimise ruum ning kuidas see peaks toimima.

Elutähtsa teenuse osutaja staatus: räägiti 2024. aastal jõustuvast hädaolukorra seaduse muudatusest, mis teeb KOV-ist ametlikult elutähtsa teenuse osutaja (ETO) ning paneb kohustuse korraldada õppuseid vähemalt kord kahe aasta jooksul. See uus kohustus nõuab täiendavat ettevalmistust ja ressursside planeerimist kriisiolukordadeks. Kui KOV-ist saab ETO siis tuleb lisaks kohustus koostada riskianalüüsid ja elutähtsa teenuse toimepidevuse plaanid ehk kriisiplaanid.

Kriisikommunikatsioon: kriisi korral on oluline tagada kiire ja tõhus infovahetus, et elanikel oleks õigeaegne informatsioon, kuidas hädaolukorras toimida.

Kaasatavad osapooled: milliseid osapooli (nt politsei, Kaitseliit, ettevõtjad) tuleks ja saaks kriisiolukordade lahendamisse kaasata.

Kontaktide haldamine: rõhutati vajadust hallata olulisi kontakte ja koostöösidemeid erinevate organisatsioonidega, et tagada sujuv koostöö.

Kohtumine oli oluline samm omavalitsuse kriisijuhtimise parendamise suunas.