Tule meile ettevõtjaks  

 

 
Lääne-Nigula vald on kvaliteetset  elu ja töökeskkonda pakkuv ettevõtjasõbralik kohalik omavalitsus, kus on ühtehoidev kogukond ning kus paiknevad kogu Läänemaa elanikele tööhõivet pakkuvad tootmisalad ja ettevõtted.
 
Lääne-Nigula vald asub logistiliselt heas asukohas, valla keskosa Tallinn-Ääsmäe-Haapsalu, Haapsalu-Laiküla ja Risti-Virtsu riigimaanteede ääres. Valla suuremad ettevõtlus- ja tootmisalad asuvad Taebla alevikus (kaugus Tallinnast 86 km ja Haapsalust 13 km) ja Palivere alevikus (kaugus Tallinnast 77 ja Haapsalust 22 km), väiksemad ettevõtlus ja tootmisalad Risti alevikus, Linnamäe külas, Nigula külas, Kullamaal, Kirimäel, Niibi külas, Pürksis, Dirhamis, Varikul jm.
 
Valla põhjaosa (Noarootsi ja Nõva piirkonnad) on tuntud suvitus- ja turismipiirkonnad. Martna ja Kullamaa on mõlemad nii turismi- kui põllumajanduspiirkonnad.
 
 
Lääne-Nigula vald pakub ettevõtjale
 
  • Hea avalik haldus - küsimustele ja järelepärimistele vastamine võimalikul kiirel ja ammendaval moel, dokumentide korrektne menetlemine, võrdse kohtlemise tagamine, asjakohase nõua andmine;
  • Vajaliku info andmine (näiteks võimalike tootmiseks ja äriks sobivate maade, hoonete ja rajatiste kohta, ehitus- ja planeerimisalane nõustamine- planeeringu, ehitusloa vms vajaduse hindamine);
  • Ettevõtete koostöö korraldamine, vähemalt 2 korda aastas toimuvad valla ettevõtete ümarlauad;
  • Alustavate ja juba tegutsevate ettevõtete nõustamine ja erinevate lahenduste otsimine ja välja pakkumine;
  • Valla ettevõtlustoetused 
  • Vallale kuuluvate äriruumide ja kontoripindade üürimine.
 

 

Teised olulised kontaktid maakonnas
 
Ettevõtete baasnõustamine, alustavate ettevõtete toetuse nõustamine.
Aadress: Karja 27, Haapsalu
Kontakt: Kersti Palmiste (kersti.palmiste@laanemaa.ee, +372 5105141)
 
Elektri võrguettevõtja:
Aadress: Tööstuse 2, Haapsalu
Kontakt: +372 6061840, info@imatraelekter.ee 
 
Internet ja andmeside:
Suuremates asulates on tagatud Telia internet ja andmeside, külades ja hajaasutuses sõltuvad lahendused konkreetsest asukohast.
 
Tutvu kinnisvarapakkumistega:
Äri- ja tootmismaa (KV Kinnisvaraportaal)
Äri- ja tootmishooned (KV kinnisaraportaal)