TAEBLA TOOTMISALA

2018. aastal tegi EAS otsuse rahastada piirkondade konkurentsivõime suurendamise meetmest Taebla tööstusala arendamise projekti, mille raames rekonstrueeritakse Veo ja Nurme tänav, rajatakse tänavavalgustus Tööstuse ja Nurme tänavale ning Nurme tänava äärte ehitatakse ka kergliiklustee, mis muudab alevikus liiklemise turvalisemaks ning tagab parema juurdepääsu tööstusalale. Projekti toel luuakse lähimate aastate jooksul Taebla tootmisalal 36-40 uut töökohta.

 

Projekti kogumaksumuseks 356 556,77 eurot, millest toetusena taotletav summa 303 073,25 eurot ning omafinantseering suuruses 53 483,52 eurot.