3.10.23

 

TAEBLA LASTEAED  

Taebla Lasteaed avati 1980. aastal. Lasteaed asub Taebla aleviku keskuses, väikelastega perede jaoks mugavas ja soodsas asukohas. Lasteaias tegutseb üks sõimerühm ja kolm lasteaiarühma. Rekonstrueerimistööde käigus (2014-2019) on lasteaed saanud kauni välisilme, uued tehnosüsteemid ja päikesepaneelid. Lasteaial on uus aula-spordisaal ning oma suusabaas. Meil on ilus ja liigirohke õueala, suur ja avar mänguväljak ning oma õuna-ja marjaaed. Me peame väga lugu õues õppimisest, ettevõtlikust eluhoiakust, tervislikust eluviisist ja keskkonnahoiust. Alates 2001.a kuulub lasteaed Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku. Omame Lastekaitse Liidu poolt meile eraldatud sertifikaati ja sellega õigust kasutada õppetegevuses kõikides rühmades „Kiusamisest vabaks" programmi metoodikat.


Lasteaed on avatud E-R kell 7.00-18.00.

Aadress: Lasteaia 11, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond.

Rühmade kontakttelefonid:

● Pirnike - 51914857

● Tõruke - 51914818

● Õunake - 53006942

● Lepatriinu - 54200570

● Mesimumm - 53524039

Õppealajuhataja Regina Sundejeva 59051641   regina.sundejeva@laanenigula.ee (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

Direktor Kerda Ledis (tel 5213932)  (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

e-mail: lasteaiad@laanenigula.ee

juhiabi Maarika Maripuu (tel 58789611 - lasteaia üldtelefon)

e-mail: maarika.maripuu@laanenigula.ee

majandusjuhataja Ave Talving (tel 55649683)  (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

e-mail: ave.talving@laanenigula.ee

Taebla Lasteaia põhimäärus

Taebla Lasteaia arengukava 2023-2025

Lasteaia kodukord

Hoolekogu koosseis

Lasteaia avalik dokumendiregister DELTA

 

MISSIOON

Taebla Lasteaia kõikide töötajate missiooniks on luua tingimused lapse mitmekülgseks arenguks ja tervise hoidmiseks arvestades lapse vajadusi ja huvisid.

 

VISIOON

Taebla Lasteaed on kvaliteetset haridust andev haridusasutus, kus on iga lapse individuaalsust arvestav kaasaegne, lapsest lähtuv, ettevõtlikkust toetav  ja tervist edendav kasvukeskkond.

 

LASTEAIA TUNNUSKUJUNDUS

 

LASTEAIAS KOKKU LEPITUD PÕHIVÄÄRTUSED

Tervis – meie lasteaia kõik töötajad väärtustavad ja kujundavad tervislikke harjumusi, hoolivad teiste ja enda tervisest, teevad tervislikke valikuid ja mõjutavad isikliku eeskujuga nii lapsi kui täiskasvanuid.

Hoolivus – meie lasteaia kõik töötajad hoolivad oma lasteaiast, lastest ja nende peredest, arendavad positiivseid ja vastastikusele lugupidamisele toetuvaid suhteid, väärtustavad keskkonda hoidvat ja keskkonnasäästlikku mõtteviisi.

Professionaalsus – meie lasteaia kõik töötajad juhinduvad oma tegevuses elukestva õppe põhimõttest, arendavad ja uuendavad järjepidevalt oma erialaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid võimaldades sellega lastele kvaliteetset õpet.

Lapsest lähtumine –meie lasteaia kõik töötajad on lapse jaoks sõbralikud ja toetavad täiskasvanud kaaslased, kes arvestavad lapse huvidega ja märkavad tema vajadusi, julgustavad last loovalt mõtlema, valikuid tegema, vastutust võtma ning tunnustavad lapse kordaminekuid.

 

TRADITSIOONID

Tarkusepäev, Sõber Karude saabumise päev, Mihklipäeva matk, tervise-ja spordipäevad „Liikudes olen terve", südamenädal, matkapäevad, jalgrattaretked, talvine tervisespordi-ja suusanädal, töötoad ja jõuluaja kohvik-laat, taimekasvatusprojektid, kevadlaat, metsaistutamise päev, liikluspäev „Rattad korda", emadepäev ja isadepäev, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, rühmaõhtud peredega, abistamise päev Uus-Vainu mahetalus, öölasteaed, kevadised õppereisid, peredaga koos lasteaia õppeaasta lõpetamine tervisepäeva ja piknikuga.

 

HUVIRINGID

Lasteaias tegutsevad spordi-jalgpalliring ja loovliikumine.

 

PROGRAMMIDES, PROJEKTIDES OSALEMINE  

  • Kõik rühmad osalevad kiusamist ennetavas programmis „Kiusamisest vabaks!", mida kasutatakse laste sotsiaalsete oskuste omandamiseks. 
  • Lasteaed on Tervist edendavate lasteaedade võrgustiku liige.
  • Lasteaed osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üle-euroopalises koolikavas.
  • Koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega viiakse läbi ettevõtlikkuse õppe projekti „Väike õpipoiss - minu unistuste amet".

       

EDULOOD