9.05.18

 

TAEBA KOOLI UUE HOONE EHITAMINE JA SISUSTAMINE

 

Projektiperiood: 03.07.2017-31.08.2019

Projekti eesmärgiks on uue Taebla Kooli hoone ehitamine.

Projekti tulemusena on Taeblas nüüdisaegsete õppetingimustega ja optimeeritud õppepinnaga põhikool, mis on energiatõhus ning optimaalsete ülalpidamiskuludega. Tänu koolivõrgu korrastamisele keskendub vald projekti tulemusena kvaliteetse elukohalähedase põhiharidusteenuse korraldamisele.

Projekti kogumaksumus 2 031 528,24 eurot.
Toetus 1 726 799 eurot.
Omafinantseering 304 729,24  eurot.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Uue koolimaja projekt:

Asendiplaan

Vaated

Lõiked

1. korrus

2. korrus

3. korrus