15.11.21

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Lääne-Nigula vallas

Projekt nr: 2014-2020.2.05.20-0350

Projekti algus ja lõpp: 01.11.2020 - 30.11.2021

Meede: 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks

Taotlusvoor: Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine (III voor) - 20.01.2020-30.09.2020

Valdkond, millesse projekt panustab:  2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Lääne-Nigula vallas" 2014-2020.2.05.19-0228 Projekti kogumaksumus 36 125,60 eurot, millest abikõlbulik kogukulu 36 125, 60 eurot ning RTK otsus 11.10.2019 nr 11.6-7/0543 alusel määratud toetuse suurus 30 706,76 eurot.

Eelnimetatud projekti toel kohandati kokku 8 puudega inimese eluaset.

Projekti käigus tehti järgnevad tegevused:

  • paigaldati üks platvormtõstuk
  • rajati neli vaheplatvormita kaldteed
  • rajati üks vaheplatvormiga metallist kaldtee koos käsipuuga
  • kohandati kaks tualettruumi (sh pesemisruumi ja WC ühes ruumis)
  • kohandati kaks hoone välisukseava
  • kohandati üks siseukseava
  • paigaldati üks ukse automaatika
  • rajati hoonesse sissepääsuks üks tee
  • paigaldati üks nööriga vints olemasoleva kaldtee kasutamiseks

 

15.11.21

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Lääne-Nigula vallas III voor

Projekt nr: 2014-2020.2.05.20-0350

Projekti algus ja lõpp: 01.11.2020 - 30.11.2021

Valdkond, millesse projekt panustab:  2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Eelnimetatud projekti toel kohandati Lääne-Nigula vallas kokku  kolme puudega inimese eluaset st ehitati välja või kohandati WC koos pesuruumiga.

Projekti kogumaksumus 30 144 eurot:  toetus meetmest 10147 eurot, KOV omaosalus 8591 eurot ning kohanduse taotlejate omaosalus 11406 eurot.

15.11.21