PALGAANDMED

 

Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike palgaandmed on avalikustatud vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65.

Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhendi ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine