Linnamäe Kultuurisaal

Linnamäe multifunktsionaalse keskuse kultuurisaal on projekteeritud Linnamäe põhikooli võimlaploki ja endise Oru vallamaja sööklaploki vahele jäävale alale. Juurdeehitusega ja endise vallamaja osalise rekonstrueerimise- ga saab Linnamäe põhikool seni puuduva aula koos selle juurde kuuluvate vajalike abiruumidega. Lisaks kooli aula funktsioonile on uuel saalil ka oluline roll Linnamäe asula seltsi- ja kultuurielu edendamisel võimaldades märkimisväärselt laiendada võimalike ürituste mahtu ja ampluaad. Aula projekti üldine arhitektuurne käsitlus lähtub kaasaegse arhitektuuri  võimalustest ja erinevatest ajajärkudest pärit olemasoleva koolihoone ja endise vallamaja arhitektuurse lahendusega sobitumise vajadusest.  
 
Juurdeehituse mahtu on esimesele korrusele lisaks 208-kohalisele aulale paigutatud aula fuajee, mis põhiosas on mahutatud vallamaja endisesse koosolekute ruumi. Aula 7 m sügavuse lava taha on paigutatud lava tagaruumid ja dekoratsiooniladu ja laadimisruum. Saali ja võimla vahele on paigutatud uus jõumasinate galerii ja aula ning endise vallamaja söökla vahele on jäetud täiendav evakuatsioonikoridor. Aula garderoob on paigutatud vallamaja endisesse wc-plokki ja fuajee wc-d on lahendatud söökla wc-de ploki laiendamise baasil. Söökla söögisaal on säilitatud olemasolevas mahus ning olemasolevat köögiplokki käesolev rekonstrueerimisprojekt ei käsitle. Söögisaal on ühendatav saaliplokiga, mis võimaldab köögil teenindada ka laia gammat seltskondlike üritusi, milleks uus saal rohkesti võimalusi pakub. Teisele korrusele on paigutatud saali rõdu ja selle juurdepääsu galerii ning aulasaali ja olemasoleva spordisaali vahele helistuudio koos prooviruumiga ning esinejate puhke- ja ooteruum. Saali ja vallamaja vahele on 2-korrusel lisatud nõupidamiste ruum koos kööginurgaga puhkeruumiga.  Lava tagaruumi kohale on 2-korrusel paigutatud esinejate garderoobid. Kolmandale korrusele on lava tagaruumide kohale paigutatud saali ventilatsioonikamber. Vallamaja pööningule on paigutatud täiendav ventilatsioonikamber endise vallamaja mahtu paigutatud ruumidele.