10.01.20

Linnamäe Kultuurisaal

Linnamäe multifunktsionaalse keskuse kultuurisaal on projekteeritud Linnamäe põhikooli võimlaploki ja endise Oru vallamaja sööklaploki vahele jäävale alale. Juurdeehitusega ja endise vallamaja osalise rekonstrueerimise- ga saab Linnamäe põhikool seni puuduva aula koos selle juurde kuuluvate vajalike abiruumidega. Lisaks kooli aula funktsioonile on uuel saalil ka oluline roll Linnamäe asula seltsi- ja kultuurielu edendamisel võimaldades märkimisväärselt laiendada võimalike ürituste mahtu ja ampluaad. Aula projekti üldine arhitektuurne käsitlus lähtub kaasaegse arhitektuuri  võimalustest ja erinevatest ajajärkudest pärit olemasoleva koolihoone ja endise vallamaja arhitektuurse lahendusega sobitumise vajadusest.  
 
Juurdeehituse mahtu on esimesele korrusele lisaks 225-kohalisele aulale paigutatud aula fuajee, mis põhiosas on mahutatud vallamaja endisesse koosolekute ruumi.  Saali ja võimla vahele on paigutatud uus jõumasinate galerii ja aula ning endise vallamaja söökla vahele on jäetud täiendav evakuatsioonikoridor. Aula garderoob on paigutatud vallamaja endisesse wc-plokki ja fuajee wc-d on lahendatud söökla wc-de ploki laiendamise baasil. Söökla söögisaal on säilitatud olemasolevas mahus ning olemasolevat köögiplokki käesolev rekonstrueerimisprojekt ei käsitle.