7.01.19

 

LAPSEHOIUTEENUS

 

Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldamise lepingu alusel lapse hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Lapsele, kellele taotletakse teenust tervislikel põhjustel (lapse tervislik seisund ei võimalda lastekollektiivis viibimist või laps vajab oma tervise tõttu erilist tähelepanu) võimaldatakse teenust eriarsti poolt koostatud ravi- või rehabilitatsiooniplaanist lähtuvalt ning olemasolevate võimaluste piires juhul, kui lasteaias ei ole võimalik tagada lapse samaväärne tervislik ja arenguline heaolu.

Enne Lääne-Nigula valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse taotlemist tuleb lapse esindajal või hooldajal leida sobiv teenusepakkuja ning leppida kokku teenuse pakkumise tingimused. Vajadusel abistab sobiva teenusepakkuja leidmisel Lääne-Nigula Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik.

Puudega lastele pakub lapsehoiuteenust Läänemaal SA Haapsalu Hoolekandekeskus (aadress: Kastani 9, Haapsalu, telefon: 475 6712).