15.12.22

Kullamaa Lasteaed 

Aadress: Kullamaa kool, Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald, 90701 Lääne maakond

Telefon: 477 5757

E-post: kullamaa.lasteaed@laanenigula.ee
Direktor: 
Regina Sundejeva 

Lasteaia lahtiolekuaeg: 7.00-18.30

Kodukord

Kullamaa Lasteaia põhimäärus

Lasteaia hoolekogu

Lasteaia avalik dokumendiregister DELTA

Kullamaa Lasteaia arengukava 2021-2023


Kullamaa Lasteaed on järjepidevalt avatud alates 1973. aastast. Oleme väike kaherühmaline maalasteaed. Asume Kullamaa küla keskel, koolimaja ja kultuurimaja naabruses. Lähiümbrus, kus käime jalutamas, matkal ja õppekäikudel, on kaunis männimets, kõrge Rohumägi, Kullamaa tehisjärv.

Lasteaial on oma lipp ja logo.

Meie lasteaias pakuvad lisavõimalusi tantsutreeninguteks „Minu Tantsukool" ja jalgpallitreeninguteks spordikool „Kratila".

MISSIOON

Kvaliteetse alushariduse ja mängulise kasvukeskkonna kindlustamine, mis loob eeldused edasijõudmiseks nii igapäevaelus kui koolis.

VISIOON

Meie lasteaed on koht, kuhu laps tahab tulla, kus on turvaline ja mänguline õpi- ja kasvukeskkond, kuhu lapsevanem tahab oma last tuua, kus õpetaja tahab töötada.

PÕHIVÄÄRTUSED

Turvalisus ja lapsekesksus; hoolivad, lapsi ja oma tööd armastavad töötajad; mängulisus ja individualiseeritus õppekasvatustegevuses; koostöövalmidus.

TRADITSIOONID

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, vanavanemate pidu hingedeajal, emade- ja isadepäeva tähistamine, lasteaia sünnipäev, teatrikuul teatrimajas etenduse külastus, emakeelepäeval luulelugemine, esinemised kohalikel üritustel, kevadine hoogtööpäev lastevanemaid kaasates, matkapäevad kodukandi tundmaõppimiseks, maakonna ja Kullamaa tantsupidudel osalemine, õppeaasta lõpuekskursioon peredega.

PROGRAMMIDES OSALEMINE

Osaleme Euroopa Liidu poolt rahastatavas üleeuroopalises koolikavas, mis pakub tasuta piimatooteid, puu- ja köögivilja.