4.12.23

 

Üldhariduskoolid

Kullamaa Keskkool

Aadress: Kullamaa kool, Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald, 90701 Lääne maakond
Telefon: 477 5755
E-post: kullamaa.kool@laanenigula.ee
Kodulehekülg

Dokumendiregister

Hoolekogu koosseis

Direktor: Kaidi Uueda

 

Martna Põhikool

Aadress: Martna põhikool, Martna küla, Lääne-Nigula vald 90601
Telefon: 479 2635
E-post: kool@martna.edu.ee
Kodulehekülg

Dokumendiregister

Hoolekogu koosseis

Direktor: Kädly Künnap

telefon: 5331 7404

 

Noarootsi Kool
Aadress: Pürksi keskus 10, Pürksi küla/Birkas, Lääne-Nigula vald, 91201 Lääne maakond
Telefon: +372 5625 0461
E-post: kool@ng.edu.ee


Kodulehekülg

Dokumendiregister

Hoolekogu koosseis

Direktor: Signe Matteus

E-post:  signe.matteus@ng.edu.ee

 

Noarootsi Gümnaasium (riigigümnaasium)

Aadress: Pürksi keskus 23, Pürksi küla/Birkas, Lääne-Nigula vald, 91201 Lääne maakond

Telefon: 506 3496
E-post: kool@ng.edu.ee
Kodulehekülg

Direktor: Laine Belovas

 

Nõva Kool

Aadress: Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, 91101 Lääne maakond
Telefon: 5620 3992
E-post: nova.kool@laanenigula.ee
Kodulehekülg

Dokumendiregister

Hoolekogu koosseis

Hea tahte ja ühiste kavatsuste protokoll

Direktori kohusetäitja: Signe Matteus

 

Oru Kool

Aadress: Hansuküla tee 2, Linnamäe, Lääne-Nigula vald, 91001 Lääne maakond
Telefon: 479 5423
E-post: kool@oru.edu.ee
Kodulehekülg

Dokumendiregister

Hoolekogu koosseis

Direktor: Andres Kampmann

 

Palivere Põhikool

Aadress: Lähtru tee 16, Palivere, Lääne-Nigula vald, 90802 Lääne maakond
Telefon: 479 4366
E-post: kool@paliverepk.edu.ee
Kodulehekülg

Dokumendiregister

Hoolekogu koosseis

Direktor: Kädly Künnap
telefon:  53 032 088

 

 

Risti Põhikool

Aadress: Lõuna 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, 90901 Lääne maakond
Telefon: 472 5500
E-post: direktor@risti.edu.ee
Kodulehekülg

Dokumendiregister

Hoolekogu koosseis

Direktor: Kaidi Uueda

 

Taebla Kool
Aadress: Gümnaasiumi tee 1, Pälli küla, Lääne-Nigula vald, 90815 Lääne maakond
Telefon: 479 6182
E-post: kool@taebla.edu.ee
Kodulehekülg

Dokumendiregister

Hoolekogu koosseis

Direktor: Jaanus Mägi

 

 Andmeid uuendatakse kvartaalselt