13.03.24

KAUGKÜTTE PIIRKONNAD

 

Palivere alevik

Soojusenergiat Palivere aleviku kütmiseks toodab Nevel Eesti OÜ, kes rendib hooneid AS-ilt Lääne-Nigula Varahalduselt.

Palivere soojamajanduse arengukava

Palivere alevikus korraldab kaugkütet Nevel Eesti OÜ. Ettevõtte veebilehelt saab infot liitumistingimuste, hindade jne kohta.

 

Taebla alevik

Soojusenergiat Taebla aleviku kütmiseks toodab Nevel Eesti OÜ, kes rendib hooneid AS-ilt Lääne-Nigula Varahalduselt. .

Taebla soojamajanduse arengukava

Taebla alevikus korraldab kaugkütet Nevel Eesti OÜ. Ettevõtte veebilehelt saab infot liitumistingimuste, hindade jne kohta.

 

Linnamäe küla

Soojusenergiat Linnamäe aleviku kütmiseks toodab AS Lääne-Nigula Varahaldus. Tarbijaid on 12 sh kool, lasteaed, teeninduskeskus, viis korteriühistut ja neli äriühing. Kütusena kasutatakse turvast ja hakkepuitu.

Linnamäe soojamajanduse arengukava

 

Pürksi

Soojusenergiat toodab AS Lääne-Nigula Varahaldus. Pürksi külas on üks tsentraalne, tahkel küttel (kasutatakse hakkpuitu, saepuru, tükkturvast) töötav katlamaja. Tarbijaid on 12 tarbijat sh 5 kortermaja, kool, mõis, lasteaed, valla teeninduskeskus, töökoda ja  sotsiaalmaja.

 

Martna

Martna külas on üks tsentraalne tahkeküttel töötav katlamaja (kütteks kasutatakse pelletit). Soojusenergia tarbijad on lasteaed ja kolm korterelamut.

Martna soojamajanduse arengukava

 

Nõva

Nõva kaugkütte piirkond on lõpetatudNõva kooli ja võimlat köetakse AS Lääne-Nigula Varahalduses oleva konteinerkatlamajaga, mis kasutab kütteks pelletit. Kolm korrusmaja omavad lokaalseid pelleti katlamaju, mis kuuluvad AS Lääne-Nigula Varahaldusele.