Kullamaa kalmistu

Kullamaa kalmistu asub Kullamaa külas, kabeli maaüksusel. Üks osa on Kullamaa osavalla omand ja üks osa EELK Kullamaa Püha Johannese koguduse omand (kirikuaed). Kullamaa kalmistu kasutamise eeskiri on avaldatud Riigi Teatajas.

Kalmistu on avatud iga päev.

Kalmistuvaht Martin Tuulik.

Tööpäevadel kell 9–16

tel. 5687 5143  

e-post: kullamaa@laanenigula.ee

Kogudusele kuuluvale kalmistu osale matmiseks annab loa kogudus.
Koguduse õpetaja Kari Tynkkynen
kontaktid: telefon 5305 5761, e-post: kari.tynkkynen@eelk.ee


Matuse registreerimise ja hauaplatsi eraldamise korraldab kalmistuvaht. Luba matmiseks antakse surmatõendi alusel. Haua kaevamine ja matmine ilma kalmistuvahi nõusolekuta on keelatud. Vajalikud dokumendivormid matmise registreerimiseks ja hauaplatside kasutamiseks kehtestab vallavalitsus.

Kullamaa kalmistust

Kullamaa kalmistule on püstitatud mitmeid haruldasi ja kunstipäraseid hauamärke ja – sambaid, mis tähistavad Kullamaal tegutsenud ühiskonnategelaste matmispaiku. Kirikaias  pakub huvi Sitakoti Matsi ratasrist aastast 1621. See on vanimaid säilinud ratasriste Eestis. Kiriku sisse ja ümber on maetud aadlikke ja mõisnikke, kelle perekonnaplatsid on ümbritsetud raudaedadega ja kaetud hauaplaatidega, millel saksakeelsed kirjad veel loetavad. Kullamaa kalmistule maetud kultuur- ja ühiskonnategelaste kohta on andmed kalmistu registris ja kalmistu värava juures asuval stendil.

Kullamaa kirikuaed ja mitmed hauatähised on kantud kultuurimälestiste riiklikku registrisse.

Kullamaa kalmistul puhkab ka Eesti esimene tuntumaid  heliloojaid Rudolf Tobias (1873-1918).  Tema põrm toodi 1992.a. Saksamaalt Eestisse ja maeti Kullamaale oma vanemate ja lähedaste hauaplatsile kalmistu peavärava kõrval. Keskuse pargis avati 1973.a. R. Tobiase mälestussammas ning 2013. a mälestuspink. Noorema põlve kultuuritegelastest on Kullamaa kalmistule maetud Kullamaalt pärit näitleja Aare Laanemets.