24.09.18

 

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada füüsilist kõrvalabi vajava täisealise puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi. Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi.

Soovi korral abistab kohalik sotsiaaltöötaja isikliku abistaja leidmisel. 

Isiklikuks abistajaks ei määrata abivajajale lähedast isikut või isikut, kes elab abivajajaga samas eluruumis.