9.02.23

 

HÄIRENUPUTEENUS

 

Häirenuputeenus on sotsiaalteenus, mille osutamisel aidatakse kaasa isiku turvalisuse tagamisele tema harjumuspärases keskkonnas.

Teenus on mõeldud isikule, kellel oma terviseseisundist, kõrgest east või erivajadusest tingituna on raskusi endaga toimetuleku või suhtlemisega, mille tõttu on tal suurem risk sattuda oma kodus või selle vahetus läheduses abitusse olukorda.

Isiku eluruumi paigaldatakse kahepoolset sidet võimaldav hädaabisüsteem, mis sisaldab erinevaid sotsiaalvalveseadmeid ning mille kaudu on võimalik ööpäevaringselt kutsuda abi.
Kukkumisanduriga häirenuppu kantakse randel. Abivajaduse tekkimisel vajutab isik nuppu või tuvastab kukkumisanduriga häirenupp tugevama põrutuse/kukkumise ja algatab automaatselt häirekõne teenusekeskusesse. Teenusekeskusest võetakse esmalt ühendust häirenuputeenust kasutava isikuga ning seejärel saadetakse häireteade ööpäevaringselt isiku poolt määratud kontaktisikule.

Teenuse eesmärk on aidata kaasa isiku turvalisuse tagamisele tema harjumuspärases keskkonnas ja ennetada riske, mis võivad tekkida vähenenud toimetulekuvõimega isikutel õigeaegse abita jäämise korral.

Häirenuputeenus on üldjuhul tasuline. Vallavalitsus arvestab tasu määramisel isiku majanduslikku olukorda, seadusjärgset ülalpidamiskohustust omavate isikute olemasolu, nende sissetulekut. Teenuse saamiseks palun pöörduda piirkondliku sotsiaaltöö spetsialisti poole. Hetkel teeb Lääne-Nigula vald koostööd häirenuputeenuse osutamisel Meditech Eesti OÜ-ga.