18.09.18

 

 

Eluasemeteenus

Eluasemeteenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Eluruumid kuuluvad Lääne-Nigula vallale ning asuvad valla territooriumil. Eluasemeteenuse määramisel ei ole võimalik kindlustada abivajaja soovi konkreetsele elupiirkonnale, eluruumid asuvad üle valla. Eluruumi tagamisel sõlmitakse isikuga üürileping, eluruumi kasutamisel maksab isik seal elamisega kaasnevad kulud (kommunaalteenuste eest, elektri eest, kütte eest, vee eest) ning tasub üüri.

 

Turvakoduteenus

Turvakoduteenust osutatakse:

  1. lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2. täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Turvakodu eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest.

Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Laps või täisealine isik võib teenust saada aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks või kuni probleemi lahendamiseni.

Turvakoduteenus osutab Läänemaal lastele SA Haapsalu Hoolekandekeskus (aadress: Kastani 9, Haapsalu, telefon: 475 6712), turvaliste keskkonda vajavatele naistele Läänemaa Naiste Tugikeskus (telefon: 5042300, laanenaistetugi@gmail.com)

 

Varjupaigateenus

 

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.