20.03.24

 

Dokumendiregister

 

 

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Lääne-Nigula Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses, osavalla valitsustes ja vallavolikogus saadud või loodud dokumendid.

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumendiregister sisaldab andmeid vallavalitsuse, vallavolikogu ja osavalla valitsuste  kirjavahetuse ja muude dokumentide kohta. Lääne-Nigula Vallavalitsusel  on vallavalitsusel, volikogul ja osavalla valitsustel ühine dokumendiregister ja kõigile neile kehtivad ühtsed asjaajamispõhimõtted.
Dokumendiregistri dokumendid on sorteeritud kuupäeva järgi kahanevalt – uuemad on kõige ees. Dokumendiregistri avalehel esitame valiku meie hinnangul enim huvi pakkuvatest dokumendiliikidest. Dokumendid on grupeeritud aastate lõikes.
Kirjavahetuse dokumentidel on näha andmed konkreetse dokumendiga seotud asja ja teiste dokumentide kohta. Asjaks nimetatakse dokumentide virtuaalseid kaasi, mille alla koondatakse kõik konkreetse küsimusega seotud dokumendid. Füüsilistelt isikutelt saabunud ja neile saadetud kirjade puhul asendatakse isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nimi initsiaalidega.
Täiendavat infot dokumendi kohta saab selle andmetel klõpsates. Dokumentide, mille täistekst ei ole avalikustatud (sh juurdepääsupiiranguga dokumendid) kohta võib meile esitada teabenõude.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide (sh sarjapiiranguga dokumentide) osas vaatame teabevaldajana piirangu rakendamise või aegumise konkreetse dokumendi kohta üle teabenõude saamisel.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide piirangute alused ja tähtajad on leitavad dokumentide loetelust dokumendi sarjatunnuse ehk indeksi järgi. 

Kuidas otsida dokumente?

Dokumendiregistrist saab otsida järgmiste andmete järgi:

  • dokumendi liik;

  • märksõna;

  • registreerimise kuupäevade vahemik.

 

Lääne-Nigula valla dokumendiregister