SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus

Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

ametijuhend

Tuuli Varik
5919 4936 

Lastekaitse spetsialist

(Palivere, Risti, Martna, Kullamaa)

 

ametijuhend

Anette Seiton

529 2463

Lastekaitse spetsialist

(Taebla, Oru, Noarootsi, Nõva)

 

ametijuhend

Riine Tomingas 5302 3163

Sotsiaaltöö spetsialist

(Palivere ja Taebla osavald)

ametijuhend

 

526 8113

Sotsiaaltöö spetsialist

(Risti ja Oru osavald)

ametijuhend

Epp Nelis

5341 6266

 

Sotsiaaltöö spetsialist

(Martna ja Kullamaa osavald)

ametijuhend

Heidy Koch

5620 4344

Sotsiaaltöö spetsialist

(Nõva ja Noarootsi osavald)

ametijuhend

Maire Koppelmaa 518 7159