25.10.23

Lääne-Nigula valla Noortevolikogu 

  • Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Lääne-Nigula noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Lääne-Nigula valla noorte huve.
  • Noortevolikogu eesmärgiks on arutada Lääne-Nigula valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid volikogule ja vallavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.
  • Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks. 
  • Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vald või kui valitav isik on õpilane Lääne-Nigula vallas asuvas üldhariduskoolis.
  • Noortevolikogus on 7 kuni 15 liiget, kes on valitud õpilasesinduste poolt või salajasel elektroonilisel hääletusel esitatud kandidaatide hulgast. 

 

Lääne-Nigula Noortevolikogu valimised 2023. a

Kuni 18.09.2023 oli võimalus esitada Lääne-Nigula vallas elavatel või valla koolis õppivatel 13-26-aastastel noortel kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri Lääne-Nigula valla noortevolikokku kandideerimiseks.

Elektroonilised valimised toimusid 2.10-8.10.2023. Oma esindajad noortevolikokku said esitada ka Lääne-Nigula valla koolid.

19.10.2023 kinnitas Lääne-Nigula Vallavolikogu Lääne-Nigula valla Noortevolikogu valimistulemused ja koosseisu otsusega nr 1-3/23-44.

Noortevolikogu liikmed 2023-2025

1. Kätlin Randmaa (Martna piirkond)

2. Kaitlyn Lääts (Oru piirkond)

3. Martin Sinisaar (Noarootsi ja Risti piirkond)

4. Aileen Kuntsel (Martna piirkond)

5. Eliise Korsten (Risti piirkond)

6. Gerli Villakov (Oru piirkond)

7. Gregor Särel (Oru piirkond)

8. Remi Reimann (Taebla piirkond)

9. Ariina Kuldmeri – Oru Kooli õpilasesinduse esindaja;

10. Brigita Rehe- Kullamaa Keskkooli õpilasesinduse esindaja;

11. Marion Meister- Kullamaa Keskkooli õpilasesinduse esindaja

 

Lääne-Nigula Noortevolikogu valimised 2021. a

 

Noortevolikogu liikmed 2021-2023
e-post: noortevolikogu@laanenigula.ee
Nr Kool Liige
1. Kullamaa Keskkool Jane-Liis Koppel
2. Martna Põhikool Aileen Kuntsel
3. Noarootsi Kool Rihhard Adamson
4. Oru Kool Reti Randoja
5. Palivere Põhikool Helen Carmel Boyers
6. Risti Põhikool Martin Sinisaar
7. Taebla Kool Oskar Looring