E-vorm

Projektitoetuse taotluse vorm

Projektitoetust saavad taotleda mittetulundusühingud külakogukonna, piirkondlike või ülevallaliste sündmuste ja tegevuste läbiviimiseks, nt mitmesugused vabaaja sündmused, talgud, koduloo uurimine jms, samuti mujale esitatud projektide kaasfinantseeringuks. Projektitoetuse eraldamisel arvestatakse piirkondade tasakaalustatud arengut, erinevate ühiskonnagruppide kaasatust, traditsioone, tähtsust vallale, piirkonnale, asulale, ürituse turunduslikku väärtust, eeldatavat osavõtjate ja kaasatute hulka.

1. Taotleja esindusõiguslik isik

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Taotleja pangarekvisiidid

Palun sisesta korrektne arvelduskonto number! Kontonumbri formaadi näide: EE722200001112345678.
See väli on kohustuslik.

4. Projekti andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

5. Projekti eelarve

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

6. Taotluse saatmine ja kinnitus

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.