28.12.21

Haridusstipendiumi taotlemise konkurss

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusstipendiumi taotlemiseks. Stipendiumi eesmärgiks on toetada Lääne-Nigula valla õpilaste ja üliõpilaste enesetäiendust ja arengut ning tunnustada valla noorte haridusteed. Stipendiumit saab taotleda

  • üldhariduskooli õpilane,
  • kutseõppe õpilane,
  • bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes õppiv üliõpilane,

kes on eelmise aasta lõpu seisuga rahvastikuregistri järgne Lääne-Nigula valla elanik. Haridusstipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele

  • isiklik avaldus koos stipendiumi taotlemise põhjendusega. Alla 18-aastast isikut esindab stipendiumi taotlemise ja saamisega seoses tema vanem või seaduslik esindaja,
  • õpingutulemuste väljatrükk,
  • juhendaja soovituskiri.

Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 6. märts 2020. Taotlused palume esitada vallavalitsuse e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või postiga, aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond. Info  haridusnõunikult tel 5668 1667.

Stipendiumi maksmise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/411042018024

 

 

Haridusstipendium

Lääne-Nigula vald maksab oma õpilastele, üliõpilastele, magistrantidele ja doktorantidele haridusstipendiumit.

Haridusstipendiumit määrava komisjoni koosseisu kuuluvad Laine Belovas, Riina Gilden, Kristi Kivipuur ja Rutt Lillepea

 

Kuni ühtlustatud korra väljatöötamiseni toimuvad tavapärased õpilaste tunnustamised senistes valdades kehtinud kordade alusel

Lääne-Nigula valla munitsipaalkooli alustajate ja lõpetajate ning juhendajate tunnustamise kord

Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord (4. peatükk)

Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord