Haridusstipendium

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusstipendiumi taotlemiseks. Stipendiumi eesmärgiks on toetada Lääne-Nigula valla õpilaste ja üliõpilaste enesetäiendust ja arengut ning tunnustada valla noorte haridusteed.

Stipendiumit saab taotleda:

 • üldhariduskooli õpilane;

• kutseõppe õpilane;

• bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes õppiv üliõpilane.

Stipendiumi taotleja peab stipendiumi taotlemise eelneva aasta 31. detsembri seisuga olema rahvastikuregistri järgne Lääne-Nigula valla elanik. Stipendiumifond kujuneb Lääne-Nigula valla eelarve eraldistest. Käesoleva aasta stipendiumifondi suurus on 5000 eurot.

Haridusstipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele:

• isiklik avaldus koos stipendiumi taotlemise põhjendusega. Alla 18-aastast isikut esindab stipendiumi taotlemise ja saamisega seoses tema vanem või seaduslik esindaja. Taotlusele palume märkida pangakonto numbri ja omaniku nimi;

• õpingutulemuste väljatrükk;

• juhendaja soovituskiri.

Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 05. mai 2023.

Taotlused palume esitada vallavalitsuse e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või postiga, aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond.

Info: ave-piia.rohtla@laanenigula.ee, tel 5341 3660.

Stipendiumi maksmise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/411042018024

 

Vaata siit haridusstipendiumi saajate nimekirja.