1.02.19

Eeskirjad ja korrad

BLANKETT   ARUANNE

Külade tegevustoetus        Seltsitegevuse toetuseks   Seltsitegevuse aruanne

Spordiklubide tegevustoetus        Spordiürituse taotlusvorm   Spordiklubide aruanne

 

Tähelepanu endise Lääne- Nigula valla kodanikuühendused ja spordiklubid!

1. novembriks 2018 ootame kodanikeühendustelt ja spordiklubidelt taotlusi järgmise 2019  aasta  tegevustoetuseks.

Endise Lääne- Nigula valla territooriumil kehtib jätkuvalt kord, millega kodanikuühendused saavad taotleda toetust, nn külade toetust, samuti projektitoetust erinevate projektide omafinantseeringu katmiseks, traditsiooniliste ürituste korraldamiseks, rahvakultuurikollektiivid esinemisteks, konkurssidel osalemiseks jne.

Toetusi on õigus taotleda nendel kodanikeühendustel, kelle põhikirjast tulenev tegevuse eesmärk on konkreetse asula/ te elukeskkonna arendamine ning avalikkuse kaasamisele suunatud tegevused.

Toetuste taotlemise korraga saab tutvuda: RT IV, 11.06.2014, 18

Toetuse taotlemise blankett külade tegevustoetuseks:  ja  blankett projektitoetuseks.

Spordiklubide tegevustoetust saavad taotleda endise Lääne- Nigula valla territooriumil tegutsevas spordiklubid, mis on kantud Eesti Spordiregistrisse. Toetuse arvestamisel lähtutakse treeningrühmade arvust, juhendajate kvalifikatsioonist ja noorte osast treeningrühmades osalemisel.

Spordiklubid saavad lisaks tegevustoetusele taotleda ka toetust ülevallalise spordiürituse korraldamiseks, samuti andeka sportlase toetust spordilaagrites osalemiseks, suurvõistlustel osalemiseks ja spordiinventari hankimiseks.

Sporditegevuste toetuste taotlemise korraga saab tutvuda: RT IV, 25.11.2014, 29

Toetuste taotlemise blankett spordiklubi tegevustoetuseks  ja spordiürituse korraldamiseks.

NB! Endise Lääne- Nigula valla kodanikeühenduste ja spordiklubide toetuste taotlemine ei laiene osavaldades tegutsevatele ühendustele. Osavaldades  kehtivad varasemalt igas vallas vastu võetud taotlemise korrad!

Lisateavet jagab kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste; tel 56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee

Allkirjastatud toetuste taotlused saata Lääne- Nigula vallavalitsusele  1. novembriks 2018 ( k.a.) vv@laanenigula.ee või tuua aadressile, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik.

 

 

 

Ühtlustamata korrad