3.01.24

MÄÄRUSED

Lääne-Nigula Vallavolikogu määrused (enne 01.01.2018 kehtinud määrused kehtivad ainult endise Lääne-Nigula valla suhtes, alates 01.01.2018 kehtima hakanud määrused kehtivad kogu uue Lääne-Nigula valla territooriumil)

Kullamaa Vallavolikogu määrused (kehtivad endise Kullamaa valla territooriumi suhtes)

Martna Vallavolikogu määrused (kehtivad endisel Martna valla territooriumi suhtes)

Noarootsi Vallavolikogu määrused (kehtivad endise Noarootsi valla territooriumi suhtes)

Nõva Vallavolikogu määrused (kehtivad endise Nõva valla territooriumi suhtes)

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu otsused

Lääne-Nigula Vallavalitsuse korraldused

Lääne-Nigula Vallavalitsuse määrused

 

PROTOKOLLID

Lääne-Nigula Vallavolikogu protokollid

 

Vallavolikogu istungitest osavõtt 2023. aastal

jaanuar - detsember 2023