20.01.21

AVALIKUSTAMISEL EELNÕUD

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine

 

Lääne-Nigula valla 2021. eelarve eelnõu

Eelnõu