3.12.18

Lääne-Nigula valla 2019.aasta eelarve

2019. aasta eelarve eelnõu

Seletuskiri

Lisa 1

 

ELUKOHAJÄRGSE MUNITSIPAALKOOLI MÄÄRAMISE TINGIMUSED JA KORD

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab tagasisidet arvamuse avaldamiseks määruse eelnõule „ Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord"  hiljemalt 15. detsembriks 2018 e-posti aadressile vv@laanenigula.ee.

Määrust vaata siit: