27.11.20

AVALIKUSTAMISEL EELNÕUD

 

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2021-2024

Strateegia eelnõu oli avalikustatud 12.oktoober 2020 kuni 30. oktoober 2020. Muudatusettepanekute tähtaeg oli 2. november 2020.

Muudatusettepanekud tuli esitada kas E-posti aadressil vv@laanenigula.ee, E-vormil https://www.laanenigula.ee/ettepanek-arengukava-muutmiseks-voi-taiendamiseks või postiaadressil Haapsalu mnt 6, Taebla.

08.10.2020 Arendus -ja eelarvekomisjoni protokoll

15.10.2020 Volikogu protokoll (I lugemine) ja vallavanema ettekande slaidid

12.11.2020 Arendus ja eelarvekomisjoni protokoll

Strateegia kiideti heaks volikogu 19.novembri 2020 istungil.

Lääne-Nigula valla eelarvestarteegia 2021-2024