Avaldus isikliku sõiduauto kasutamise kulu hüvitamiseks

22.07.19

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Õpilastranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise kulu sõiduks elukohajärgsesse kooli või õpilasliini või ühistranspordi väljumispeatuseni ja tagasi (edaspidi sõidukulu) hüvitatakse õpilase seaduslikule esindajale, kui õpilase koolitee Lääne-Nigula vallas asuvasse põhikooli või sinna suunduva bussi peatusesse on pikem kui 3 kilomeetrit (õpilasliini või ühistranspordi peatuseni on enam kui 3 km) ning kellel ei ole võimalik kasutada õpilasliini või ühistransporti.

Hüvitist makstakse hüvitist saama õigustatud isikule õppeperioodi iga koolipäeva eest sõiduks kooli või õpilasliini või ühistranspordi väljumispeatuseni ja tagasi.

Kestvus:

Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 14 päeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi laekumisest. Otsus transpordikulu hüvitamiseks tehakse vallavalitsuse korraldusega. Vajadusel võib vallavalitsus teha ettepanekuid marsruudi muutmiseks või ühildamiseks õpilasliinide või ühistranspordiga. Vallavalitsus võib hüvitise määrata tagasiulatuvalt.

Õigusaktid:

 

Lääne-Nigula valla õpilastranspordi korraldamise ja õpilastele sõidusoodustuse andmise kord

Vastutaja:

 

Kaie Talving, kaie.talving@laanenigula.ee, telefon 5668 1667

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab vallamajast, teeninduskeskustest või osavallavalitsustest. 

Viide: