28.12.21

Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris

Hangete korraldamise kord

Hanked 2021

Hankeplaan 2021

 

 

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele "Oru Kooli spordisaali uus valgustus". Pakkumuse esitamise tähtaeg 07.01.2022, kell 11:00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-postile vv@laanenigula.ee. Lisainfo meelis.nukki@gmail.com

Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti bussiootepaviljoni hoolduskoristus."  Pakkumus palume esitada e-postile vv@laanenigula.ee hiljemalt tähtajaks 6.01.2022 kell 11:00 Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee

Hankematerjal

Ootame pakkumusi väikehankele "Bussipeatuste ja prügikastide hooldus 2022-2024" Pakkumus palume saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile vv@laanenigula.ee hiljemalt 5.01.2022, kell 11:00. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee

Hankematerjal

Käesolevaga kutsume teie ettevõtet osalema ja tegema pakkumust 2022. a tellimuste perioodiks Oru Hooldekodus hoolduseks vajalikele hooldusvahenditele. Vajalike vahendite loetelu ja kogused on toodud  materjal

Ootame pakkumusi väikehankele "Kalmistute hooldus 2022-2024". Pakkumus palun esitada e-postile vv@laanenigula.ee hiljemalt 20.12.2021 kell 11:00. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee  Materjal

Hanke eesmärgiks on riigi kõrvalmaantee nr 17 Keila-Haapsalu-Linnamäe-Rannaküla lõigule  km 64,58-68,77 projekteeritud  Räägu-Rannaküla jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti kaasajastamine ja  kõik vajalikud kooskõlastused. (geodeetilise alusplaani kaasajastamine on eraldi hange).  kutse        projekt

Pakkumuskutse Räägu-Rannaküla jalgratta- ja jalgtee topogeodeetilise alusplaani uuendamine.   lisamaterjal

Ootame pakkumusi väikehankele "Sõiduauto rentimine". Pakkumus palun esitada e-postile vv@laanenigula.ee hiljemalt tähtajaks 13.12.2021, kell 11:00. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee  Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „ Risti Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine". Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris 30. novembriks 2021 kell 15.00, e-posti aadressil risti.hooldekodu@laanenigula.ee     materjal

Ootame pakkumust Taebla kooli katlamaja kütusehoidla lammutusprojekti koostamiseks. Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 24.11.2021. kell 11.00 aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee  Materjal
Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Treeningsaali seadmete soetamine" Pakkumuse esitamise tähtaeg 01.12.2021. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna. Pakkumised esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee .Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge  „Pakkumus mitte avada enne 01.12." ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla 90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Lisainfo Jaanis Samberk  tel 47 247 64, 56568373 e-post jaanis.samberk@laanenigula.ee. Materjal
Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Goldenbeck maja remonttööd" Pakkumuse esitamise tähtaeg 01.12.2021. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna 

Pakkumised esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee .Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge  „Pakkumus mitte avada enne 01.12." ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla 90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Lisainfo Jaanis Samberk  tel 47 247 64, 56568373 e-post jaanis.samberk@laanenigula.ee. Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Omanikujärelevalve teenuse osutamine" Taebla vana koolihoone katuse vahetusel. Pakkumuse esitamise tähtaeg 22.11.2021 kell 10:00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee  Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Omanikujärelevalve teenuse osutamine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 16.11.2021 kell 10.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee Materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Noarootsi  koolihoone ja lasteaia remonttööd" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilises kirjelduses toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.11.2021 kell 14.00 Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Omanikujärelevalve teenuse osutamine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 09.11.2021 kell 10.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee       Materjal

Ootame pakkumust katlamaja kütusehoidla lammutusprojekti koostamiseks. Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 9.11.2021. kell 11.00 aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee       Materjal

Kullamaa Osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele "Elektripaigaldise käidu korraldamine"
Hanke eesmärk: Lääne-Nigula vallas Kullamaa Osavallavalitsuse elektripaigaldise käidukorraldus: Goldenbeck maja ,Kullamaa Keskkool ,Kullamaa Lasteaed ja Kullamaa vallamaja. Liivi raamatukogu. Kontaktisik Kullamaal: Jaanis Samberk majandusjuhataja tel 47 247 64, 56568373 e-post jaanis.samberk@laanenigula.ee.
Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kullamaa@laanenigula.ee .Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.10.2021  Materjal 

Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas Rehemäe külas tänavavalgustuse rajamine. Objektiga on vaja kohapeal tutvuda. Tööde teostamise aeg on 2 kuud lepingu sõlmimisest. Pakkumus esitatakse 25. oktoobriks 2021.a kella 12:00, aadressil vv@laanenigula.ee   pakkumuskutse      materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Roosta ranna välikäimla renoveerimine" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.10.2021    Materjal

Martna Osavallavalitsus soovib hinnapakkumist tee äärtes võsa niitmiseks-purustamiseks vastavalt lisas olevatele joonistele ja kirjeldusele. Vabas kirjalikus vormis esitada masina tunni hind ja tööde orienteeruv maksumus vastavalt kilomeetritele, kokku 34,03 km, hinnad esitada ilma ja koos käibemaksuga. Juhul kui selgub lisatööde vajadus, arvestatakse hinda ühikuhinna alusel. Tööde teostamise tähtaeg 15 november, kokkuleppel hilisem, kuid mitte hiljem kui novembri lõpp. Pakkumise esitamise kuupäev 15. oktoober 2021. Pakkumised esitada martna@laanenigula.ee. tööde kirjeldus

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi sotsiaalkorteri remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15. oktoober 2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. Lähteülesanne
Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele "Õpilasliin". Pakkumus palun saata tähtajaks 11.oktoober 2021, kell 11:00 vv@laanenigula.ee. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee  Lähteülesanne
Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Rõude rahvamajas sanitaarruumide remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12. oktoober 2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. lähteülesanne

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti Põhikooli II korruse koridori korrastamis- ja remonttööd" Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.09.2021. kell 11.00 Objektiga on võimalik tutvuda kokkuleppel. Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee  Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee  Materjal

Lääne-Nigula vald soovib hinnapakkumust asbesti (eterniit) sisaldavate jäätmete kogumisringi ja utiliseerimise tarvis - rohkem infot loe siit

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Palivere kooli köögiruumide remont". Pakkumus esitada vv@laanenigula.ee tähtajaks 22.09.2021 kell 11.00.

Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee     Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Omanikujärelevalve teenuse osutamine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 17.09.2021 kell 10.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee   Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Oru Põhikooli klassiruumi põrandakatte vahetus". Pakkumuse esitamise tähtaeg 10.08.2021 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee     materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti lasteaia ventilatsioonisüsteemi projekteerimine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 10.08.2021 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee        materjal

Väikehange: "Kullamaa järv-puhkeala kinnistute väljamõõtmine vastavalt detailplaneeringule". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.08.2021 kell 13.00 Pakkumised esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge „Pakkumus mitte avada enne 11.08.2021 kell 13.00" ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla 90701,Lääne-Nigula vald, Läänemaa   Materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Österby sadama teede ja parkla ehitustööd" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.08.2021       materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Välijõuväljaku rajamine" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.07.2021    Materjal

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja  Spordiobjektide Halduskeskus kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele nr 238796 „Välijõusaali seadmete ostmine ja paigaldamine Paliveres, Läänemaal ".  rohkem infot loe siit

Palume esitada pakkumusi väikehankele „Oru Põhikooli kolme klassi põrandakatte vahetus". Pakkumuse esitamise tähtaeg 19.07.2021 kell 11:00. Pakkumus palun saata aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo meelis.nukki@gmail.com     Materjal

Ootame pakkumusi väikehankele „Risti lasteaia ventilatsioonisüsteemi projekteerimine". Pakkumused palume esitada tähtajaks 20.07.2021, kell 11:00 digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainformatsioon taivo.kaus@laanenigula.ee  Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Omanikujärelevalve teenuse osutamine". Pakkumus palume saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee hiljemalt 15.07.2021 kell 10:00. Lisainfo: taivo.kaus@laanenigula.ee   Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele "Üdrumaa tänavavalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine" vastavalt pakkumiskutses toodule.  Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.07.2021. a. kell 14.00 .Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: kullamaa@laanenigula.ee või paberkandjal kinnises ümbrikus, pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge  „Pakkumus mitte avada enne 15.07.2021 kell 14.00 " ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla 90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Sutlepa mängu- ja võimlemiskompleksi rajamine" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.07.2021. a.    Materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Välijõuväljaku rajamine" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.07.2021. a.  Materjal

Kullamaa Osavallavalitsus soovib osta toidukartulit Kullamaa Keskkooli õpilaste ning lasteaia laste toitlustamiseks 01.09.2021-01.09.2022 hooajaks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.07.2021. a. Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: kullamaa@laanenigula.ee  materjal

 Nõva Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele "Nõva kooli lasteaialaste ja õpilaste toitlustamine 2021/22 õppeaastal" vastavalt lisatud tingimustele. Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.07.2021. a. Pakkumused palume esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: nova@laanenigula.ee
Pakkumuste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 28. juulini 2021.      materjal

Kutsume teid esitama pakkumist Keravere tee 2,5 kordseks pindamiseks graniitkillustikuga vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg on pikendatud kuni 12.07.2021 (k.a). Pakkumused esitada martna@laanenigula.ee. materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele "Kullamaa Lasteaia tualettruumi sanitaarremont ja köögi keraamiliste plaatide vahetus" . Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.06.2021, kell 14:00 , pakkumuse kehtivus minimaalselt 60 päeva. Tööde teostamise eeldatav aeg on 05-16 juuli 2021. Pakkumised esitada aadressil:  kullamaa@laanenigula.ee . Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge  „Pakkumus mitte avada enne 30.06. 2021" ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla 90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Lisa 1

Hanke eesmärk on Lääne-Nigula valla teede ääres (751,45 km, ca 5226 liiklusmärki) olevate liiklusmärkide hooldus ja üksikute liikluskorraldusvahendite paigaldamine perioodil 01.07.2021 – 01.07.2022. Pakkumus esitatakse 28. juuniks 2021 kella 10:00, aadressil vv@laanenigula.ee Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Pakkumine esitada lisatud vormil koos käibemaksuga. Lisa 1  Kontaktisik ja info: Lääne-Nigula teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee . Liiklusmärk -  grupp I, materjal AL, kileklass 1, suurtähe kõrgus 125 mm. Liikluskünnis – PVC, laius 42 cm.Töid teostatakse ainult hankija tellimisel.Parim pakkumine selgitatakse välja madalama hinna alusel järgmise valemi järgi:
liiklusmärgi hoolduse hind x 3 + liiklusmärgi komplekti paigaldamise hind x 20 + liiklusmärgi komplekti demonteerimise hind x 10 + liiklusmärgi paika keeramise (õgvendamise) hind x 30 + ajutise liiklusmärgi komplekti paigaldamise hind x 20 + tähisposti paigaldamise hind x10 + liikluskünnise 1m paigaldamise hind koos tähistamisega x 10.

Kutsume teid esitama pakkumist Keravere tee 2,5 kordseks pindamiseks graniitkillustikuga vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.06.2021. Pakkumused esitada martna@laanenigula.ee. lähteülesanne
Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Üdruma seltsimaja värvimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.06.2021.  Objektiga on võimalik tutvuda tööpäevadel 9.00-16.00. Pakkumised esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee , lisainfo jaanis.samberk@laanenigula.ee  .  Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti Põhikooli II korruse koridori korrastamis- ja remonttööd" Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.06.2021 kell 14.00. Objektiga on võimalik tutvuda neljapäeval 16.06.2021 kell 10:00, Risti Põhikool, Lõuna 4, Risti alevik. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee  Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee       Materjal

Ootame pakkumusi väikehankele Vallavara kindlustus". Pakkumused saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 21.06.2021 kell 10.00 ja koopia liina.kaljuveer@laanenigula.ee. Pakkuja peab omama kindlustustegevuse seaduses nimetatud kehtivat tegevusluba ning vastama seaduses toodud nõuetele. Kindlustusperiood üks aasta.  Pakkumuse esitamisest huvitatud kindlustusandja küsib hankedokumendid kontaktilt liina.kaljuveer@laanenigula.ee 

Martna Osavallavalitsus soovib hinnapakkumist hooldusniidukiga niitmiseks pinnaskattega teedel ja platsidel. Hinnapakkumises tuua välja tunnihind ning materjalides olevatel plaanidel olevate teede ja platside niitmise kogumaksumus käibemaksuga ja käibemaksuta. Pakkumiste esitamise tähtaeg 14.06.2021. Pakkumised saata martna@laanenigula.ee. materjal

Kutsume teid osalema väikehankes Martna kaarhalli saali remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.06.2021. Pakkumused esitada martna@laanenigula.ee. lähteülesanne
Kutsume teid osalema väikehankes Rõude rahvamajas sanitaarruumide remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.06.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee. lähteülesanne

Väikehange: Kullamaa järv-puhkeala kinnistute väljamõõtmine vastavalt detailplaneeringule. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.06.2021 kell 13.00 Pakkumised esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge „Pakkumus mitte avada enne 21.06.2021 kell 13.00" ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla 90701,Lääne-Nigula vald, Läänemaa       materjal 

Väikehange Kullamaa Keskkooli I korruse koridoripõranda remont.   materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus soovib leida komplektse töötervishoiu kontrolli teenuse läbiviimiseks teenusepakkujat. Eelistatud on pakkumus, kus pakutakse ühtset teenuse paketti. Pakkumise tulemused kinnitab Lääne-Nigula Vallavalitsus      materjal

Ootame pakkumusi väikehankele „Koluvere seltsimaja parkla ehitus" . Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.06.2021. Pakkumused esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja,Kullamaa küla, 90701, Lääne-Nigula vald. Materjal

Ootame pakkumusi väikehankele „Kullamaa järve parkla ehitus" . Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.06.2021. Pakkumused esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Kullamaa küla, 90701, Lääne-Nigula vald. Materjal

Martna Osavallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumisi sotsiaalkorteri remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 21. juuni 2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. lähteülesanne

Noarootsi osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele „ Noarootsi koolihoone valvesüsteemi rekonstrueerimine"  vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Pakkumuste esitamise tähtaeg  on 25.05.2021. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee   Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Katla vahetus Martna koolis". Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.05.2021 kell 11.00 . Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee  Lisainformatsioon taivo.kaus@laanenigula.ee      materjal

Kutsume Teid esitama pakkumisi Martna kaarhalli saali remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 24. mai 2021. Pakkumused esitada martna@laanenigula.ee. materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Koela Talumuuseumi aidahoone rookatuse korrastamine". Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 19. mai 2021 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia andrus.lillemaa@laanenigula.ee   Lisainfo ja pakkumise kutse dokumendid andrus.lillemaa@laanenigula.ee       materjal

Ootame pakkumusi väikehankele omanikujärelevalve teenuse osutamine  „Kullamaa keskkooli soojustamine" ja „Kullamaa keskkooli hoone KV-eriosad" nimetatud tööde teostamiseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 14. mai 2021. Pakkumused esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja,Kullamaa küla, 90701, Lääne-Nigula vald. Materjal

Ootame pakkumusi väikehankele „Linnamäe lasteaia rühmaruumide remont". Pakkumuse esitamise tähtaeg 12.05.2021 kell 10.00. Pakkumus koos nõutud lisadega saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee Lisainformatsioon liina.kaljuveer@laanenigula.ee         Materjal

Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas Oru Põhikooli ja Linnamäe lasteaia sademevee kanalisatsiooni rajamine ning Linnamäe lasteaia kinnistul  ühiskanalisatsiooni torude vahetus. Objektiga on vaja kohapeal tutvuda. Tööde teostamise aeg on 2 kuud lepingu sõlmimisest. Pakkumus esitatakse 17.05.2021 kella 10:00, aadressil vv@laanenigula.ee     materjal

Kutsume Teid esitama pakkumisi Lääne-Nigula Vallavalitsuse struktuuri analüüsi koostamiseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 07. mai 2021 kell 12:00. Pakkumused esitada janno.randmaa@laanenigula.ee ja   vv@laanenigula.ee. lähteülesanne

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse Lumepargi projekteerimine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 07.05.2021 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile mati.kallemets@gmail.com. Lisainfo mati.kallemets@gmail.com    Mati Kallemets  5052565. Hankedokumendid: https://www.dropbox.com/s/03z5no1wgs1tbxg/Palivere%20lumepark.zip?dl=0

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna osavalla teede servades vee äravoolu takistava pinnase eemaldamiseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10. mai 2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid

Nõva Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust heakorratööde teostamiseks Nõva Osavalla territooriumil asuvatel objektidel 2021 aastal. Lisainformatsiooni saate e-posti aadressilt aivi.heinleht@laanenigula.ee ,tel 529 9364. Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.aprill 2021 kell 12.00.Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee   materjalid

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna külas Kaarhalli remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.04.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Rõude külas Siimu tee remondiks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.05.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.     materjal

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Rõude rahvamajas sanitaarruumide remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg pikendatud kuni 24. mai 2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. Lähteülesanne

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna lasteaia rühmaruumi remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg pikendatud kuni 29.04.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. Lähteülesanne

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna raamatukogu remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg pikendatud kuni 29.04.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. Lähteülesanne

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna vallamaja remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg pikendatud kuni 29.04.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. Lähteülesanne

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Noarootsi raamatukogu, sotsiaalmaja, koolihoone ning Sutlepa vabaajakeskuse remonttööd" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.03.2021    Materjal

Noarootsi Osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele ,,Österby sadamahoone köögiseadmete soetamine" vastavalt tehnilises kirjelduses toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.03.2021      Materjal

Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas kohaliku tänava nr 7760102 Nurme km 0,484 – 0,684 lõigule tee ehitusprojekti koostamine.Tööde teostamise aeg on 3 kuud lepingu sõlmimisest. Pakkumus esitatakse 26. märtsiks 2021.a kella 12:00, aadressil vv@laanenigula.ee          materjalid

Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas tänavavalgustuse ja bussipeatuste valgustuse projekteerimine energiasäästlike LED valgustitega. Tööde teostamise aeg on 3 kuud lepingu sõlmimisest. Pakkumus esitatakse 17. märtsiks 2021.a kella 12:00, aadressil vv@laanenigula.ee         dokumendid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse Teenindushoone projekteerimine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 05.03.2021 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile meelis.nukki@gmail.com. Lisainfo meelis.nukki@gmail.com   Meelis Nukki  53039248   materjal

Pakkumuskutse Sireli detailplaneeringu koostamiseks. Pakkumus esitada 10.03.2021.a kella 12:00, aadressil    

vv@laanenigula.ee . Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Kontaktisik ja info Lääne-Nigula Vallavalitsuse ehitus- ja planeeri-misosakonna juhataja Heikki Salm, tel 51910519; e-post: heikki.salm@laanenigula.ee    materjali vaata siit

Lääne-Nigula Vallavalitsus soovib  Risti alevikus Jaama ja Soo vahelisel alal  rekonstrueerida olemasolev kraavistik, vajadusel rajada uusi kraave ja korrastada/asendada olemasolevad truubid ja mahasõidud. Kaevetööde eelne puude- ja võsa raie kuulub käesoleva töö mahtu. Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.03.2021 kell 12.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee  Lisainformatsioon heikki.salm@laanenigula.ee    materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Ventilatsioonisüsteemide puhastamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustes". Pakkumuste esitamise tähtaeg 05. märts 2021 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia aadressile andrus.lillemaa@laanenigula.ee      materjal

Pakkumuskutse riigitee nr 16151 Risti-Kuijõe km 0,064-0,280 kaitsevööndis  jalgratta- jalgtee ning valgustuse põhiprojekti koostamiseks        materjali vaata siit

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele Taebla lasteaia välisuste vahetus". Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.02.2021. kell 11.00 . Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee Lisainformatsioon liina.kaljuveer@laanenigula.ee                  Materjal   

Pakkumuskutse Lasteaia tn tee nr 7760101 jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekti koostamiseks. Töö eesmärgiks on Taebla alevikus Lasteaia tänava lõigule  km 0,057-0,50  jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine, et tagada elanike ohutu liikumine tööle, kooli ja lasteaeda. Projekti raames projekteeritakse 2,0 m laiune jalgratta- ja jalgtee. Jalgratta- ja jalgtee kulgemise poole määrab projekteerija. Põhiprojekt peab sisaldama ehitusmaksumuse ja hoolduskulude eeldatava suuruse määramist. Pakkumus esitatakse 29.01.2021 kella 10:00, aadressile vv@laanenigula.ee . Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Kontaktisik ja info: Lääne-Nigula teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee         materjal

Pakkumuskutse Nigula küla tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas Nigula külas tänavavalgustuse rekonstrueerimine energiasäästlike LED valgustitega. Objektiga on vaja kohapeal tutvuda. Pakkumus esitatakse 20. jaanuariks 2020.a kella 12:00, aadressil vv@laanenigula.ee Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Kontaktisik ja info Lääne-Nigula Vallavalitsuse teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee              asendiskeem

Noarootsi osavallavalitsus annab enampakkumise korras rendile mitteeluruumi üldpinnaga 20,5 m2 Noarootsi sotsiaalmaja Pürksi Keskus 25 keldrikorrusel. Ruumi kasutusse andmise eesmärk on elanikkonnale teenuste osutamine. Renditasu suuruse alghind on 20,00 eurot kuus (kommunaalmakseid ei lisandu). Taotlus ruumi rendile võtmiseks koos renditasu suuruse ära näitamisega esitada e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee hiljemalt 15.01.2021.