15.01.21

 

Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris

Hangete korraldamise kord

Hanked 2021

 

 

Pakkumuskutse Lasteaia tn tee nr 7760101 jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekti koostamiseks. Töö eesmärgiks on Taebla alevikus Lasteaia tänava lõigule  km 0,057-0,50  jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine, et tagada elanike ohutu liikumine tööle, kooli ja lasteaeda. Projekti raames projekteeritakse 2,0 m laiune jalgratta- ja jalgtee. Jalgratta- ja jalgtee kulgemise poole määrab projekteerija. Põhiprojekt peab sisaldama ehitusmaksumuse ja hoolduskulude eeldatava suuruse määramist. Pakkumus esitatakse 29.01.2021 kella 10:00, aadressile vv@laanenigula.ee . Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Kontaktisik ja info: Lääne-Nigula teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee         materjal

Pakkumuskutse Nigula küla tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas Nigula külas tänavavalgustuse rekonstrueerimine energiasäästlike LED valgustitega. Objektiga on vaja kohapeal tutvuda. Pakkumus esitatakse 20. jaanuariks 2020.a kella 12:00, aadressil vv@laanenigula.ee Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Kontaktisik ja info Lääne-Nigula Vallavalitsuse teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee              asendiskeem

Noarootsi osavallavalitsus annab enampakkumise korras rendile mitteeluruumi üldpinnaga 20,5 m2 Noarootsi sotsiaalmaja Pürksi Keskus 25 keldrikorrusel. Ruumi kasutusse andmise eesmärk on elanikkonnale teenuste osutamine. Renditasu suuruse alghind on 20,00 eurot kuus (kommunaalmakseid ei lisandu). Taotlus ruumi rendile võtmiseks koos renditasu suuruse ära näitamisega esitada e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee hiljemalt 15.01.2021.