21.05.21

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 20. mail 2021 kell 15:00 Skype koosolekuna.

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1.

Lääne-Nigula valla välireklaami paigaldamise eeskiri

Määruse eelnõu 21-11

vallavanem Janno Randmaa

arendus- ja eelarvekomisjon

majandus- ja planeerimiskomisjon

2.

Lääne-Nigula valla kohalike avalikult kasutatavate teede nimekirja võtmine (Tõnisoo tee Mõrdu külas).

Otsuse eelnõu 21-217

Kullamaa osavallavanem Katrin Viks

majandus- ja planeerimiskomisjon

3.

Vallavara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel  (Palivere  Kingu 1-11)

Otsuse eelnõu 21-246

abivallavanem Taivo Kaus

majandus- ja planeerimiskomisjon

4.

Vallavara omandamine ja võõrandamine

(Nõva sadama maaüksused)

Otsuse eelnõu 21-234

Nõva osavallavanem Aivi Heinleht

majandus- ja planeerimiskomisjon

5

Riigi lisaeelarvega investeeringuteks eraldatud toetuse jagamise põhimõtted (COVID-19 investeeringute toetuse kasutamine)

vallavanem Janno Randmaa

arendus- ja eelarvekomisjon

majandus- ja planeerimiskomisjon

6

Einar Pärnpuu arupärimisele vastamine

vallavanem Janno Randmaa

 

7

Informatsioon Lääne-Nigula valla laenukohustustest ja tagasimakse võimekusest

finantsjuht Agle Romulus

 

8

Vallavalitsuse info

vallavanem Janno Randmaa

 

9

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

Neeme Suur
volikogu esimees

Eelnõud on kättesaadavad dokumendiregistris:

http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/toimik/4594909/1