9.09.22

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 15. septembril 2022 kell 15.00 Risti Põhikoolis.

materjalid    

P ä e v a k o r r a s :  

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Ülevaate andmine Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina kriisiga.

vallavalitsuse liige

Katrin Viks

vallavalitsuse liige

Jüri Bachman

 

2

Riigivara omandamine Lääne-Nigula vallale.

 

Otsuse eelnõu 22-56

vallavalitsuse liige

Rein Kruusmaa

 

 

arendus- ja eelarvekomisjon

 

majandus- ja planeerimiskomisjon

3

Lääne-Nigula valla arengukava 2022-2030 kinnitamine. I lugemine.

 

Määruse eelnõu 22-58

vallavalitsuse liige

Kadi Paaliste

 

kaasettekandja

arendusosakonna juhataja Maila Pardla

arendus- ja eelarvekomisjon

 

4

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026. I lugemine.

 

Määruse eelnõu 22-59

vallavalitsuse liige

Merilin Saska

 

kaasettekandja finantsjuht Jaan Soots

arendus- ja eelarvekomisjon

 

 

5

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.03.2022 otsuse nr 1-3/22-16 „Laenu andmise ja laenu võtmise kooskõlastamine" muutmine.

Otsuse eelnõu 22-60

vallavalitsuse liige

Rein Kruusmaa

arendus- ja eelarvekomisjon

 

6

Toetuse andmine EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudusele hoonete küttesüsteemi ümberehituse toetuseks.

 

Otsuse eelnõu 22-57

vallavalitsuse liige

Jüri Bachman

 

arendus- ja eelarvekomisjon

 

7

Vallavalitsuse info.

vallavanem

Aivar Riisalu

 

8

Istungil algatatud küsimused, info.

 

 

 

Mikk Lõhmus

volikogu esimees