Riigi valimisteenistus

 
Riigi valimisteenistus

Riigikogu valimised 2023

Valimiskomisjoni liikmed ja kontaktandmed:

Telefon: 5331 5157

Komisjoni esimees: Airi Läänemets

Komisjoni liikmed: Maila Pardla (aseesimees), Tuuli Varik, Varje Paaliste, Helina Laht.

Asendusliikmed: Aili Ansel, Evi Peterson.

 

Valimiskomisjoni asukoht 

Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald (Lääne-Nigula vallamaja)

 

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad Lääne-Nigula vallas

 • Valimisjaoskond nr 1 - Kullamaa kultuurimajas (Vallamaja, Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond). Telefon 5888 7197.
 • Valimisjaoskond nr 2 - Lääne-Nigula vallamajas (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond). Telefon 5888 7198.
 • Valimisjaoskond nr 3 - Palivere Noortekeskuses (Jaama 7 A, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond). Telefon 5888 7199
 • Valimisjaoskond nr 4 - Risti teeninduskeskuses (Tallinna mnt 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond). Telefon 5888 7200.
 • Valimisjaoskond nr 5 - Oru kultuurisaalis (Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond). Telefon 5888 7201.
 • Valimisjaoskond nr 6 - Martna osavallamajas (Vallamaja, Martna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond). Telefon 5888 7202.
 • Valimisjaoskond nr 7 - Noarootsi osavallamajas (Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond). Telefon 5888 7203.
 • Valimisjaoskond nr 8 - Nõva koolis (Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond). Telefon 5888 7204.

 

VALIMISNÄDAL

Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda. Lääne-Nigulas asub nimetatud jaoskond Taeblas, vallamajas.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Valija saab oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri nüüd arvutis.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka riigiinfo telefonilt tel 1247.

 

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke, et andnud valijale hääletamissedeli.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab ainult arvutis.
 • Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd.
 • E-hääletamise rakendus laadi alla valimised.ee veebilehelt.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt:
  • kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,
  • kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,
  • kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,
  • kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil:
  • laadi kas Google Play või Appstore'i rakenduste poest alla või uuenda EH kontrollrakendus,
  • skaneeri kontrollrakendusega QR-kood, mis e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati.

 

VALIMISTE TEABELEHT

 • Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga.
 • Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.
 • Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

 

VÄLISMAAL HÄÄLETAMINE

 • Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes.
 • Välisesindustes toimub hääletamine vähemalt kahel päeval vahemikus 18. veebruarist 23. veebruarini.
 • Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele hiljemalt 3. veebruariks kirjalik taotlus.
 • Püsivalt välisriigis elaval valijal peab olema määratud valimisringkond. Kui see on määramata, siis ei ole teda valijate nimekirjas. Selleks, et kontrollida, kas teil on valimisringkond määratud, tuleb pöörduda abi@rahvastikuregister.ee.
 • Püsivalt välisriigis elava valija valimisringkond määratakse tema viimase elukoha alusel Eestis, selle puudumisel valija vanemate või vanavanemate viimase Eesti elukoha aadressi alusel.
 • Välismaal elavad valijad saavad valimiste teabelehe jaanuari esimesel nädalal.

 

VALIMISÕIGUS

Riigikogu valimistel on hääletamisõigus vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.

 

KANDIDEERIMISÕIGUS

 • Riigikogu valimistel võivad kandideerida vähemalt 21-aastased Eesti kodanikud. Kandideerida ei tohi tegevväelased ja vanglakaristust kandvad isikud.
 • Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid.
 • Erakond saab kandidaadid üles seada valimisringkonnas.
 • Kõigist ringkondades ülesseatud kandidaatidest koostab erakond üleriigilise nimekirja.

 

VALIMISRINGKOND

 • Riigikogu valimistel jaguneb Eesti territoorium 12 ringkonnaks.
 • Valimisringkond on üksus, kus seatakse üles konkreetsed kandidaadid.
 • Igal ringkonnal on kindel arv mandaate, mis jaotatakse sealse valijate arvu järgi.
 • Kokku on mandaate 101 ehk sama palju, kui on kohti Riigikogus.

 

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

 

Riigikogu valimiste häälte teistkordne ülelugemine toimub Taebla vallamaja fuajees (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond) 6. märtsil 2023 algusega kell 10.00.

 

Õigusaktid

Volikogu otsused

Valimiskomisjoni otsused

Vaata: http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/toimik/4873302/1